Посредник

АЗ пренасочва средства в подкрепа за работодатели и регистрирани безработни

Агенцията по заетостта чрез своите дирекции „Бюро по труда“, предлага финансова подкрепа на работодатели и регистрирани безработни. Това стана възможно, след преразпределение на средствата между програмите и мерките за насърчаване на заетостта от Националния план за действие по заетостта за 2022 г.

0 коментара
2028.jpg

Бюрата по труда в страната приемат заявления на безработни, които желаят да стартират собствен бизнес

Агенцията по заетостта продължава да насърчава чрез финансови стимули предприемаческите инициативи на безработни лица. В тази връзка, бюрата по труда в страната вече приемат заявления и бизнес проекти на безработни, които желаят да стартират собствен бизнес.

0 коментара
2004.jpg

АЗ стартира прием на заявления по мярката „Запази ме +“

С новия дизайн на мярката ще се окаже подкрепа за съхраняване на около 60 000 работни места на наетите и самоосигуряващите се във временно затворените с акт на държавен орган заради Ковид икономически дейности.

0 коментара

Започва седмицата на ЕС за сезонните работници „Права през всички сезони”

Агенция по заетостта организира през следващата седмица поредица от срещи в страната за популяризиране правата на сезонните работници, наети в страните от ЕС

0 коментара

Министърът на труда и социалната политика утвърди преразпределение на 3,5 млн. лв. от програми и мерки за стимулиране на заетостта

Над 8000 безработни и заети ще могат да започнат работа или обучение с преразпределени средства от държавния бюджет

0 коментара

Агенцията по заетостта насърчава трудовата мобилност на започващи работа

И през 2021 г. Агенцията по заетостта предоставя финансова помощ на безработни лица, които започват работа в населено място, различно от местоживеенето им. Мерките за насърчаване на трудовата мобилност са регламентирани в чл.

0 коментара

 АЗ продължаба с финансова подкрепа за подготвени кадри за работодателите

Една от формите, за които работодателите могат да получат финансови средства, е вече придобилата популярност „дуална система за обучение”, осъществявана по реда на чл. 46а от Закона за насърчаване на заетостта. Агенцията по заетостта продължава да стимулира паралелното провеждане на теоретично обучение от обучаваща институция и придобиване на практическа подготовка в реална работна среда под ръководството на наставник.

0 коментара

Приключи кампанията на Агенцията по заетостта ” Работа в БГ туризма”

Само за седмица в рамките на националната кампания за подкрепа на туристическия бранш „Работа в БГ туризма”, организирана от Агенцията по заетостта, 14 546 търсещи работа получиха информация или оферта за работа в туристическия бранш. Те бяха поканени от бюрата по труда и проявиха интерес към планираните срещи, за да могат да се запознаят по-подробно с обявените свободни позиции и да кандидатстват директно за някои от тях.

0 коментара

Възобновява се приемът на документи по Спогодбата за трудова миграция с Република Молдова

Българските работодатели, които желаят да наемат работници от Молдова, могат да подават документите си във всяко бюро по труда, без ограничение от месторабота и адрес на управление. Фирми, извършващи посредническа дейност по наемане на работа, освен когато са работодатели, не могат да участват в Спогодбата.

0 коментара

АЗ въвежда нови дистанционни услуги за работодатели търсещи персонал

Разработените нови и усъвършенстваните процеси са за подбор, насочване на подходящи търсещи работа лица и получаване на обратна информация за резултата от насочването.

0 коментара

АЗ стартира подаването на документи за ваканционна заетост в Германия

Ваканционната заетост е по договореност между Агенцията по заетостта и Федералната агенция по труда в Кьолн.

Кандидатите трябва да са български граждани на възраст между 18 и 35 години, да са студенти в български висши учебни заведения в редовна форма на обучение и да не са последен курс на обучение. Задължително условие е да имат добри познания по немски език и да са готови най-малко два месеца да работят в Германия.

0 коментара

АЗ организира поредната Европейска трудова борса през септември

Европейският ден на труда ще се проведе на 17 септември 2019 г. в хотел „Рамада” (бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131) в София, от 9:30 до 17:00 часа. Събитието е във връзка с изпълнението на проект „Национална EURES мрежа”.

0 коментара

Съюзът на пенсионерите 2004 представи идеи за сътрудничество с БТПП

Представители на Съюза на пенсионерите-2004 се срещнаха с председателя на БТПП Цветан Симеонов. Председателят на Столичната организация на съюза д-р Стефан Груев представи дейността на Съюза и сферите, в които пенсионерите биха могли да продължат трудовата си дейност. Съюзът има над 80 хиляди членове, работили в различни сфери на икономиката на страната.

0 коментара

Стимули за работодателите, търсещи професионално подготвени кадри

Агенцията по заетостта предоставя финансова подкрепа на работодателите, които желаят да осигурят обучение и работа на безработни лица за позиции, изискващи определена професионална квалификация.

0 коментара

Фондация ГИС-Трансфер Център набира стажанти за работа по Европейски проекти

Фондация ГИС-Трансфер Център набира стажанти за работа по Европейски проекти, свързани с иновационни и бизнес услуги за малки и средни предприятия, както и с изследователски дейности. За повече информация: Цветелина Йоргова тел. 028706264 мобилен 0882-909104 или 0882909100 e-mail: [email protected]

0 коментара

Стартира нова мярка за насърчаване мобилността на безработните лица

В бюрата по труда в страната започват приема на заявления за получаване на средства за покриване на разходи за наем, такса за ясла/детска градина и интернет услуги.

Тази възможност е за безработни, които са насочени към работно място и сменят адреса си, за да работят на повече от 50 км от дома си. Средствата се отпускат най-много за 12 месеца, като размерът им за тази година е до 200 лв. месечно.

0 коментара

Бюрата по труда стартират процедури за кандидатстване за преференции по ЗНЗ

Работодатели, които желаят да ползват преференции по насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), както и по Програмата за обучение и заетост на продължително безработни лица, могат да подават заявки в бюрата по труда в цялата страна. Срокът за подаване на документите е от 01 до 12 септември включително.

0 коментара

Близо 500 работодатели обявиха работни места по двете нови насърчителни мерки на Агенцията по заетостта

В рамките на определените 7 работни дни в периода 13 – 21 юли, работодателите заявиха 970 работни места по чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ. На тях ще бъдат наети хора с престой над 6 месеца в бюрото по труда, младежи до 24 години, безработни с основно и по-ниско образование или над 50-годишна възраст. За период от 3 до 12 месеца 50% от разходите на работодателите за трудови възнаграждения и осигуровки на наетите ще се финансират от държавния бюджет.

0 коментара

Безработицата през януари е 8,2%

Това е най-ниското й равнище през този месец от 2010 г. В сравнение с януари 2016 г. безработицата се е понижила значително – с 2 процентни пункта. Спрямо декември миналата година показателят се е повишил с 0,2 процентни пункта.

Броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда през януари е 269 749. Той нараства с 3.3% спрямо предходния месец, но в сравнение с януари 2016 г. броят им съществено намалява – с 64 821 лица или 19.4% по-малко.

0 коментара

Продължава набирането на кандидати за бране на ягоди в Испания

600 българи могат да се възползват от предложението на испански кооператив на производители на ягоди. Крайният срок за подаване на документите е 13 януари.

Интервютата за подбор ще се проведат през периода 23-27 януари в различни градове на страната. Очакваното заминаване на одобрените кандидати е през февруари и март тази година. Кандидатите следва да заявят своя интерес в бюрата по труда по местоживеене.

0 коментара

30 свободни работни места в Германия в сферата на туризма

Тази възможност предоставят Агенцията по заетостта и EURES България, в сътрудничество с германската Федерална агенция по труда. Предлагат се работни места във верига хотели „Мarriott“, както и в областта на системната гастрономия в ресторанти „McDonald’s“ във Франкфурт и региона. Заплащането на одобрените кандидати за хотели „Мarriott“ е от 2.054,00 EUR до 2.206,00 EUR, според професионалната квалификацията и опита, а в „McDonald’s“ – 8,60 евро/час, според тарифния договор.

0 коментара

"Европейски ден на труда" във Варна организира АЗ

Над 350 работни места обявиха български и чужди работодатели. С информационно-трудовата борса и дискусиите, които я съпътстват, Агенцията по заетостта отбелязва инициативата на Европейската комисия „Европейски ден на труда” - ежегодно директно срещане на работодателите и търсещите работа лица от различни европейски държави”, така изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Драгомир Николов откри младежката информационно-трудова борса във Варна.

0 коментара

Оферти за работа в Германия обявява EURES сайта на АЗ

Близо 300 професионални шофьори за превози на близки и далечни разстояния търсят работодатели от германските провинции Бавария, Баден-Вюртемберг, Тюрингия, Саксония-Анхалт, Долна Саксония и Северен Рейн – Вестфалия. Офертите им са публикувани на EURES сайта на Агенцията по заетостта.

0 коментара

505 работни места в администрацията по програма „Старт на кариерата”

МТСП и Агенцията по заетостта обявиха процедура по програмата „Старт на кариерата”. Чрез нея, висшисти до 29-годишна възраст могат, в рамките на 9 месеца, да натрупат трудов стаж и опит по своята специалност.

0 коментара

Набират се отново строителни работници за Израел

Агенцията по заетостта подновява набирането на строителни работници за Израел. Търсят се професионални строителни работници: кофражисти (индустриален строителен кофраж, дървен кофраж); разчитането на строителни планове е задължително; арматуристи; разчитането на строителни планове е задължително; работници по полагане на керамични облицовки по подове и стени; мазачи. Кофражисти и арматуристи ще бъдат търсени и наемани с приоритет.

0 коментара

Верига хотели в Испания и на остров Крит набират аниматори

Кандидати за работа през летния сезон набира за четвърта поредна година голямата верига хотели „Iberostar”. Търсят се аниматори-танцьори, фитнес аниматори, детски и спортни аниматори за работа в испанските и гръцките хотели. Заетостта е от май до октомври. Всички кандидати за Испания трябва да имат опит като аниматори. Това условие не е задължително при кандидатстване за хотелите на остров Крит, Гърция.

0 коментара

АЗ набира кандидати за селскостопанска заетост в Португалия и Дания

Работодателят е компания Greenpeas Entreprise, която е най-големият производител на десертен грах в Дания. От две години компанията е разширила производството си и в Португалия, поради което се набират повече работници за работа и в двете държави. Заетостта в Португалия започва в края на март и продължава до юни, след което работниците, които са показали лоялност и продуктивност и които желаят, заминават за същата работа в Дания. Заетостта там е от юни до септември.

0 коментара

Агенцията по заетостта набира 60 младежи за професионално обучение в Германия

АЗ набира 60 младежи на възраст от 20 до 27 г. за платено 3-годишно професионално обучение в германските провинции Хесен и Тюрингия в рамките на програмата „Работата на моя живот” (MobiPro EU). 30 младежи ще се обучават по специалността „пътен строител” и по 15 младежи - по специалностите „строител - бетон/стоманобетон” и „строителен дърводелец”.

0 коментара

Агенцията по заетостта набира кандидати за професионално дуално обучение в Германия

Агенцията по заетостта започва поредната кампания за професионално обучение на младежи в Германия с програмата „The Job of my Life”. 200 кандидати ще имат възможността да се включат в дуално обучение за учебната 2016 г.

0 коментара

Коледни картички на SOS Детски селища подкрепят деца, лишени от родителска грижа

SOS Детски селища България представя авторски каталог КОЛЕДНИ КАРТИЧКИ. Купувайки тези Коледни картички, вие помагате на над 500 деца, лишени от родителска грижа или в риск да я загубят. Благодарение на вашата подкрепа, те ще могат да продължават да растат в семейство - в среда на любов, доверие и сигурност.

КАК ДА ПОРЪЧАТЕ?

0 коментара

Агенцията по заетостта набира кандидати за бране на ягоди в Испания

През периода 16-18 декември 2015 г. в градовете Пловдив, Благоевград и София ще се проведат интервюта за работа в Испания. Обявени са 155 свободни работни места в селското стопанство за бране на ягоди. Срокът за кандидатстване е 11 декември 2015 г.

0 коментара

АИКБ търси Директор „Връзки с обществеността“

Асоциация на индустриалния капитал в България – представителна на национално равнище организация на работодателите в България – търси да назначи Директор "Връзки с обществеността" в АИКБ.

За повече информация, моля, отворете приложената Oбява

0 коментара

Безработицата продължава да намалява и през август

Заявени са 15 239 работни места за реалната икономика, най-много са за преработващата промишленост. За пети пореден месец, регистрираната безработица в страната намалява. Равнището на безработица през август 2015 г. продължава да намалява спрямо юли - с 0.1 процентни пункта до 9.3%. В сравнение с август 2014 г,. равнището на безработица е значително по-ниско - с 1.1 процентни пункта.

0 коментара

Агенцията по заетостта организира поредните „Европейски дни на труда”

Над 230 работни места в сферата на хотелиерството и ресторантьорството в Австрия и Германия ще бъдат обявени на организираните „Европейски дни на труда” през септември АЗ, като член на мрежата „Европейски служби за заетост (EURES)”, предлага тази възможност за работа през зимния туристически сезон за осма поредна година.

Събитието ще се проведе на следните дати:

За работа в туристическия сектор на Германия:

0 коментара

Регистрираната безработица в страната намалява

Равнището на безработица през юли 2015 г. продължава да намалява спрямо юни - с 0.2 процентни пункта до 9.4%. В сравнение с юли 2014 г. равнището на безработица е значително по-ниско - с 1.2 процентни пункта.

0 коментара

Търсят се близо 540 професионални шофьори

536 свободни работни места за шофьори са обявили работодатели в Агенцията по заетостта чрез териториалните й поделения към днешна дата. Най-много свободни работни места за водачи на леки и тежкотоварни автомобили има обявени в Пловдив – 149. Следват работодателите от Хасково (78), София (77) и Русе (74). Основните изисквания, които посочват работодателите, са свързани с притежанието на шофьорска книжка категория С+Е и професионална пригодност.

0 коментара

Агенцията по заетостта публикува данните за безработицата през юни

За първи път от 6 години безработните младежи са под 50 хиляди. Регистрираната безработица в страната през месец юни продължава значително да намалява в резултат на сезонната заетост и големия брой безработни, включени в субсидирана заетост. Равнището на безработицата през юни 2015 г. намалява спрямо май с 0.5 процентни пункта до 9.6%. В сравнение с юни 2014 г. то е значително по-ниско - с 1.1 процентни пункта.

0 коментара

МТСП представи данните от проучване на Агенция по заетостта сред работодатели

Целта на проучването е идентифициране на потребностите на бизнеса от работна сила. Проучването е проведено сред 2000 предприятия – големи, МСП, микропредприятия. Проучването ще се провежда ежегодно до 2020 г, осигурено е финансирането му по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Резултатите от него ще се предоставят на МОН, на МИ, на ИАНМСП и други институции, за да се съобразяват и координират усилията за подготовка на необходимите кадри.

0 коментара

11 000 безработни по-малко през април 2015 г.

Търсенето на работна сила на първичния пазар на труда продължава да нараства под влиянието на сезонния фактор. В бюрата по труда през април 2015 г. са регистрирани 350 318 безработни. Спрямо март те намаляват с 11 193 лица. На годишна база, в сравнение с април 2014 г., безработните са значително по-малко – с 36 307 лица.

0 коментара

АЗ отвори покана за безработни младежи по Проект „Нова възможност за младежка заетост”

Всички младежи на възраст до 29 години включително, които са регистрирани в бюрата по труда, могат да се включат в проект „Нова възможност за младежка заетост”.

0 коментара

Катедра „Текстилна техника“ на ТУ-София, с финансовата подкрепа на Senior Experten

Service, Германия, организира семинар "Конструиране и градиране на облекло", който ще се проведе от 02 до 16 юни 2015 г. в Технически Университет – София, бл. 4, зала 4114. Заявки за участие на: [email protected] или на факс (02) 965 2900 - до 27 април 2015г.

ПОКАНА

0 коментара

Производител на пречистватели за въздух и вода от Украйна търси български партньори

Представители на украинската компания "Digidrol", производител на пречистватели за опресняване и дезинфекция на въздуха и водата чрез озон, се срещнаха с главния секретар на БТПП Васил Тодоров.

0 коментара

Испания търси 400 ягодоберачки

Необходимо е кандидатките да се запишат в бюрото по труда по местоживеене, крайният срок е 26 февруари 2015 г. Агенцията по заетостта набира 400 кандидатки за бране на ягоди в Испания. Кандидатките трябва да са на възраст от 20 до 42 години и да имат системен опит в селското стопанство.

Работодателят предлага:

0 коментара

„Европа парк” в град Руст, Германия набира персонал

Кандидатите трябва да владеят немски език и да имат опит по обявените професии. Крайният срок е 29 януари 2015 г.

Това е най-големият увеселителен атракцион в Германия и предлага интересни и перспективни възможности за работа в новия 4-звезден луксозен хотел „Bell Rock“, както и в други хотели в увеселителния парк: „El Andaluz“, „Castillo Alcazar“, „Colosseo" и „Santa Isabel“. Предлагат се отлични условия за настаняване и професионално развитие.

0 коментара

АЗ и Manpower България представиха проекта „Твоята първа работа с EURES”

Безработни младежи ще имат възможност да придобият професионален опит в в страни, членки на Европейския съюз, различни от тази на тяхното местоживеене. Проектът се изпълнява от Manpower България, който спечели конкурс за финансиране от Европейската комисия в рамките на програмата “Твоята първа работа с EURES” (Your First EURES Job).

0 коментара

Търсят се 350 берачки на ягоди за Испания

Агенцията по заетостта набира 350 кандидатки за бране на ягоди в Испания. Условията към кандидатките са: да са на възраст от 25 до 40 години и да имат опит в селското стопанство. Работодателят предлага:

0 коментара

Седмица на отворените врати за младежи организира Агенцията по заетостта.

Инициативата ще се проведе от 24 до 28 ноември 2014 г. ( всеки ден от 10 до 16 ч.), във всички бюра по труда в цялата страна.Посетителите ще могат да разговарят със специално обучени трудови посредници, които всекидневно консултират и мотивират младежи до 29-годишна възраст, както и с EURES съветници, предлагащи възможности за реализация в чужбина.

0 коментара

Агенцията по заетостта подписа договор за сътрудничество с УНСС

Инициативата е част от активната кампания, която АЗ провежда сред младежите от началото на годината

Рамков договор за сътрудничество подписаха изпълнителният директор на Агенцията по заетостта (АЗ) д-р Асен Ангелов и ректорът на Университета за национално и световно стопанство проф. Стати Статев, съобщиха от пресцентъра на Агенцията.

0 коментара

Международна трудова борса в Бургас предлага работа в 9 страни от ЕС

За да се възползвате пълноправно от свободния европейски пазар на труда, трябва да знаете говоримо поне един западен език

Четвъртата информационно-трудова борса „Европейски ден на труда’ се организира от Агенцията по заетостта, като член на мрежата на ЕК_Европейски услуги за заетост”(EURES) , с подкрепана на община Бургас.

0 коментара

За седми пореден месец намаляват регистрираните безработни в бюрата по труда

С 58 730 души са намалели безработните от началото на годината, показват данните на Агенцията по заетостта (АЗ) за първите осем месеца на 2014 г. През август равнището на безработицата е 10,4%. Спрямо юли 2014 г. то е по-ниско с 0.2 процентни пункта. В сравнение с август 2013 г. равнището също намалява - с 0.3 процентни пункта.

0 коментара

Набират се младежи за дуално обучение в Германия

Федералната агенция по труда към германското Министерство на труда и социалната политика обяви, че за трета поредна година ще започне набирането на кандидати за участие в програмата “The Job of my Life” (MobiPro-EU). Тя има за цел да подпомогне, включително и финансово, общо 2 000 младежи от ЕС, които искат да започнат дуално професионално обучение в Германия, съобщиха от пресцентъра на АЗ.

Кандидатите трябва:

0 коментара

БТПП публикува Покана за участие в класацията "ТОП 100 – фирми, водещи в икономиката на България" 2014

Българската търговско-промишлена палата е в процес на подготовка на поредното издание на класацията "TОП 100 - фирми, водещи в икономиката на България" - 2014 г.

Стремежът на Палатата, вече за 16-та по ред година, е да представим добрите примери в бизнеса, които заслужават публичност и похвала.

0 коментара

ТПК ”Д.Благоев” набира 8 дизайнери моделиери на дамски облекла

Кандидатите трябва да са на възраст до 29 години, да са завършили степен бакалавър или магистър, специалност ‘моден дизайн на облекла и текстил” или сходни специалности и задължително да са регистрирани в Дирекция „Бюро по труда”. Срокът за набиране на кандидатите е 9 юни 2014. Младите дизайнери ще работят на нови осем работни места, разкрити по проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси’.

0 коментара

До € 2750 за шофьор на ТИР в Европа предлага испанската фирма

Месечно заплащане от € 1750 до € 2750 предлага испанската фирма “Hermanos Laredo Logistic” на международни шофьори на ТИР.

Фирмата развива дейност предимно в областта на международния транспорт и логистиката, като превозва товари по метода Just in time.

Основни изисквания към кандидатите:

0 коментара

Възможност за работа през летния сезон в испанската верига хотели „Iberostar”

Агенцията по заетостта набира кандидати за работа през „летен сезон 2014” в голямата верига испански хотели „Iberostar”.

Над 30 българи ще бъдат наети за 6 месеца на работа в хотелите на престижната верига. Те трябва да имат професионален опит като аниматори, артисти, танцьори, фитнес инструктори, масажисти, сервитьорки и други специалности. Кандидатите, освен професионален опит, трябва да владеят добре немски, руски и английски (или два от тези езици).

0 коментара

Агенцията по заетостта набира кандидати за работа в град Руст, Германия

За втора поредна година Агенцията по заетостта посредничи на Европа парк в град Руст, Германия, в партньорство с германската Централа за международно и специализирано посредничество.

0 коментара

Лацовски ООД

Лацовски ООД поздравява постоянните си и бъдещи клиенти с настъпващите празници и напомня, че премести магазина на дребно от ул. „Кирил и Методии” на бул. ‘Сливница” 164А.

Фирма «Лацовски” присъства на българския пазар от 1998г. Основната ни дейност е внос на платове от Италия, Испания, Франция и Швейцария.

0 коментара

Магазин в „Царството на платовете”

информира своите редовни и бъдещи клиенти, че разполага с богатото разнообразие от платове от новите колекции пролет/лято 2014, на доказали се в модната индустрия производители от Италия, Франция, Испания, Индия. Дантелите, които ще откриете тук, можете да видите и в дефилетата на Унгаро, защото идват от родината му.

0 коментара