Брой 10 2018

Съюзът на пенсионерите 2004 представи идеи за сътрудничество с БТПП

Представители на Съюза на пенсионерите-2004 се срещнаха с председателя на БТПП Цветан Симеонов. Председателят на Столичната организация на съюза д-р Стефан Груев представи дейността на Съюза и сферите, в които пенсионерите биха могли да продължат трудовата си дейност. Съюзът има над 80 хиляди членове, работили в различни сфери на икономиката на страната.

0 коментара

София беше домакин на трета национална конференция в рамките на мрежата ReferNet

Представител на България в Европейската мрежа за обмен на опит в професионалното образование и обучение/ ReferNet / е Националната агенция за професионално образование и обучение/ НАПОО/, която бе и организатор на събитието.

0 коментара

16 браншови организации представиха актуалните си проблеми на среща с ръководството на БСК

Липсата на работна ръка, нерегламентираният внос, подбиващ цените на родното производство, регулаторните режими и административният натиск, както и предизвикателствата пред т. нар. кръгова икономика са сред ключовите проблеми, стоящи пред бизнеса от производствените сектори на икономиката. Този извод може да се направи от проведената среща с 16 браншови организации, членове на БСК, с оперативното ръководство и експерти на Камарата.

0 коментара

Стартира Ваучерната схема за ММСП, за излизането им на фондовата борса

ИАНМСП и Министерство на икономиката, стартират процедура по набиране на проектни предложения по BG16RFOP002-2.034 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на малки и средни предприятия“. Малки, микро и средни предприятия могат да се възползват от ваучери по 50 хил.лв Сумата е за финансиране излизането им на фондовата борса.

0 коментара

Милена Виденова представи анализ на Кофас за несъстоятелностите в ЦИЕ

Тенденциите в несъстоятелността в страните от Централна и Източна Европа се обръщат – след спад от 6% през 2016 г. и от 14% през 2015 г., за 2017 г. тя нараства с 6,4%. Това се случва на фона на подобрената икономическа активност в региона през последните години, когато особено през 2017 г. средният ръст на БВП се покачи до 4.5% - най-високият от 2008 г. насам. Независимо от това, благоприятната бизнес среда през 2017 г. не беше достатъчна, за да се подобри ликвидността на компаниите.

0 коментара

Българската банка за развитие създаде Фонд за капиталови инвестиции

Българската банка за развитие регистрира Фонд за капиталови инвестиции в изпълнение на мисията си за подкрепа на българския бизнес и стратегията си за периода 2017 - 2020. Дружеството е с капитал 65 млн. лв.

0 коментара