Рекламни тарифи за публикации в Онлайн издание "Предприемач"


 • Мобилен банер с линк към сайт, до главата на Предприемач - за един месец – 1000 лв, за повече - по договаряне.
 • Лого с линк - на челна страница под главата на Предприемач - за един месец – 800 лв, за повече - по договаряне.
 • Публикация на покани за семинари и друг вид обучение в рубрика "квалификация"- за 5 публикации - 300 лв., за една публикация - 80 лв. Цените са без ДДС.
 • Публикация на покани за туристически дестинации и ваканции в рубриката 'маршрути'- за 5 публикации - 400 лв., за една публикация – 100 лв.
 • Публикация на промоции на продукти и услуги в рубрика "посредник"
 • за 2 публикации - 200 лв., за една публикация – 150 лв. Цените са за 2 седмици - от времето на публикацията, ако срокът на промоцията е по-дълъг – по договаряне.
 • PR материали в рубриките „интервю”, „ добра практика”, „бизнесът” и т.н.
 • за една публикация – 350 лв. Линк в статията към сайта на фирмата, която се представя + допълнително 50 лв. Линкът остава в рубриката, включително при преминаването на материала в „архив”.
 • Рекламно каре или лого с линк от челна страница на Предприемач – вляво или вдясно в колоните, се договарят спрямо големината.
 • за 1 месец – от 500 лв. до 800 лв, спрямо големината, за повече- по договаряне.
 • Текстови банер - на челна страница на Предприемач - за един месец – 500 лв, за 3 месеца-900 лв, за повече - по договаряне.
 • Качване на темите в седмичното он-лайн издание Предприемач - в сряда и в четвъртък.
 • При необходимост, актуална информация се качва и в останалите дни от седмицата, без утежнение на тарифите.