Брой 7 2020

Агенцията по заетостта насърчава трудовата мобилност на започващи работа

И през 2021 г. Агенцията по заетостта предоставя финансова помощ на безработни лица, които започват работа в населено място, различно от местоживеенето им. Мерките за насърчаване на трудовата мобилност са регламентирани в чл.

0 коментара

44 зрелостници получиха почетното отличие на МОН „Национална Диплома“

Почетната грамота се присъжда на ученици с отличен успех (6,00) по всички учебни предмети, вписани в дипломата за средно образование и за изявени способности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта.

0 коментара
1898.jpeg

Кофас: Страните от ЦИЕ стават по-привлекателни за преместване на производства от Китай

Експертите от международната фирма за кредитно застраховане и оценка на риска Кофас публикуваха анализ във връзка с промяната на доставки на стоки от Китай. Пандемията от COVID-19 засегна множество компании в Китай, които временно преустановиха производството, а това от своя страна се отрази и върху доставките на стоки. В тази ситуация ,страните от ЦИЕ повишават значително привлекателността си като локация за преместване на производствените мощности.

0 коментара
1896_1.jpg

Връчиха наградите в конкурса „Дигитални новатори в образованието“

13 учители от цялата страна получиха своите награди на официална церемония в ТехноМеджикЛенд.

Общият брой кандидатури, които бяха подадени в четирите категории на конкурса бяха 228. Най-много учители кандидатстваха в категорията Иновативен подход за преподаване – 87. За категории Най-добре посрещната учебна програма от ученици и родители – 33, Технологични иновации – 62, Мултиплициране на иновативните учебни решения - 46.

0 коментара

Сделката за дългосрочния бюджет на ЕС трябва да бъде подобрена, за да получи одобрението на Европейския парламент

• Положителна стъпка по отношение на възстановяването в краткосрочен план, но орязването на дългосрочния бюджет е неприемливо
• Нужен е демократичен контрол върху инструмента за възстановяване на ЕС, за да бъде осигурена отчетността за изразходването на средствата
• Задължително трябва да бъде включен обвързващ механизъм за нови източници на приходи в бюджета на ЕС

0 коментара

Относно зачитане на осигурителен стаж по време на неплатен отпуск през 2020 г.

В брой 44 на Държавен вестник от 13.5.2020 г. е обнародван ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за здравето. Законът влиза в сила от 14.5.2020 г.

На основание § 16, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на закона през 2020 г. за осигурителен стаж по чл. 9, ал. 2, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване се зачита времето на неплатения отпуск до 60 работни дни.

0 коментара

Голямата награда “Иновация в криза” в конкурса b2b Media Awards 2020 взе Обединена българска банка

В това издание но b2b Media Awards 2020 компании, проекти и предприемачи се конкурираха в над 30 различни категории със своите постижения и кампании в отговор на COVID-19, а утвърдено жури от професионалисти в различни сфери даде своите оценки за подадените кандидатури.

Новите категории за 2020 година бяха: Предприемачество в криза, Кампания с кауза в COVID-19 и Социален проект в отговор на COVID-19!

0 коментара

Томислав Дончев се срещна с ръководството на АИКБ относно мерките за инвестиране на евросредствта за излизане от кризата

Томислав Дончев се срещна с ръководството на АИКБ относно мерките за инвестиране на евросредствта за излизане от кризата

0 коментара

Германия поема председателството на EС

От 1 юли Германия поема председателството на Съвета и ще поведе усилията за изход от кризата с коронавируса. Коронавирусът остава голямо предизвикателство за ЕС и мерките срещу пандемията и икономическите последици от нея ще бъдат в центъра на вниманието на шестмесечното германско председателство.

0 коментара