Проекти

МИ отваря за кандидатстване процедура „Кръгова икономика“ по ПВУ . Проектите ще се приемат до 16.30 ч. на 3 октомври 2023 г.

Министерството на иновациите и растежа (МИР) обяви процедурата за кръгова икономика от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

0 коментара
3623.jpg

МИР отваря за кандидатстване процедура „Кръгова икономика“ по ПВУ . Проектите ще се приемат до 16.30 ч. на 3 октомври 2023 г.

Министерството на иновациите и растежа (МИР) обяви процедурата за кръгова икономика от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Целта й е да ускори прехода към кръгова икономика на предприятията от производствения сектор чрез по-ефективно използване на ресурсите и внедряване на климатично неутрални методи и технологии за производство и потребление на продукти.

0 коментара
14026.jpg

Обезпечаването на работна сила с необходимите дигитални умения е сериозно предизвикателство

Това може да стане по два основни начина – или като част от учебния процес, или посредством ефективно концепцията за учене през целия живот и развитие на уменията на възрастните.

0 коментара
13180.jpg

Формиране и развитие на преносими умения на ученици в начален курс на обучение

Семинар по тази тема се проведе в рамките на проект към програма Еразъм +: „Преносими умения извън училищна среда „ 

Семинарът беше открит от ръководителите на двете организации, изпълнители на прокта от българска страна проф. Костадин Костадинов ( ГИС Трансфер Црнтър )и Емилия Лисичкова ( Платформа Агора ) .Проектът с изпълнява в партньорство с 

образователни и изследователски институции от Франция, Италия, Испания, Гърция и Исландия.

0 коментара
11992.jpg

Как дигиталното неравенство влияе върху цифровия преход на икономиката?

BSK публикува на своя сайт информация, свързана с дигиталното неравенство. Публикацията е в рамките на проект „Готови за дигитална трансформация“, осъществяван от Българската стопанска камара (БСК), в партньорство с Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ).

0 коментара
9427.jpg

Преобладаващата част от предприятията са с ниско ниво на дигитализация

Това показа проучване на Българската стопанска камара (БСК), в партньорство с Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), в рамките на проект „Готови за дигитална трансформация“.

Информация на Прес центъра на БСК.

Преобладаващата част от предприятията (60%) се определят на ниско и умерено ниско ниво на дигитализация, а 40% се определят с умерено високо (32%) и високо ниво на дигитализация (8%).

0 коментара
2018.jpg

Сдружение Подкрепа за дебют" започва работа по проект "Художествени занаятчийски работилници - място за изява на любознателни сръчковци".

Проектът е подкрепен от Национален фонд Култура ( НФК ), по програма "Любителски изкуства 2022 " и ще се изпълнява в село Локорско, район Нови Искър, Столична община. Проектът включва букет от дейности и изяви:

0 коментара
0000.jpg

С Великденски работилници „Подкрепа за дебют‘ даде старт на творческите школи за деца и младежи по проект към НФК

Гостенчета от София и „стари“ кръжочници от Локорско в три последователни дни изработваха заедно от глина и прежда Великденски зайчета, купи, ,поставки за яйца, плетени с пръсти петлета и цветя - за декорация на празничната трапеза. Под вещото ръководство на художничката – керамик Диди ( Ягодинка Лазарова ) и на майстор Доля.

С това открихме сезона на творческите ателиета на

0 коментара

Успешно приключи организирания от БТПП мастер клас за млади предприемач

С огромен успех приключи онлайн обучението за млади предприемачи и стартиращи фирми, организирано от Българска търговско-промишлена палата в периода от 01-ви до 04-ти август т.г.

0 коментара

БТПП бе домакин на трета работна среща на партньорите по проект IMMIJOBS

Срещата беше открита от председателя на Палатата Цветан Симеонов. В своето слово той представи актуална информация относно бежанската обстановка в България и подчерта, че държавата ни продължава да бъде транзитна страна, в която сравнително малък брой бежанци имат желание да се установят и да останат за постоянно. Запазва се тенденцията от последните три години за намаляване на броя на лицата, които търсят убежище в България.

0 коментара

Нов проект на БТПП ще изследва текучеството на работната сила

Проектът ще се изпълнява в рамките на 33 месеца и ще включва национално проучване на текучеството на работната сила в 6500 респондента в цялата страна – сериозен срок и сериозен обхват, по думите на председателя на БТПП Цветан Симеонов. Стойността на проекта е 1 400 000 лв.

0 коментара
1818_1.jpg

БТПП насърчава младежко предприемачество в агроиндустрията

В периода 2017-2019 г. Българската търговско-промишлена палата работи по проект АГРОИННОЕКО, финансиран по програмата за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземноморие”. Проектът има за цел да насърчи развитието на младежкото иновативно предприемачество в сектора на агроиндустрията и да засили сътрудничеството между предприемачите от региона на Балканите и Средиземно море.

0 коментара

АИКБ - с амбициозната цел да намали дела на недекларираната заетост

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) сега си поставя амбициозната цел да намали дела на недекларираната заетост, която, по данни на НАП, нанася вреди в размер на над 400 млн. лв. годишно на бюджета.

0 коментара

АЗ стартира прием на заявления от родители за осигуряване на детегледачи

Агенцията по заетостта стартира нов прием на заявления по проект „Родители в заетост” от 17.09.2019 г. до изчерпване на финансовия ресурс.

В рамките на предходните приеми, 3 368 родители са одобрени от общо 4 854, подали заявления. 5 387 безработни лица пък са изявили желание да бъдат наети като детегледачи, а одобрените са 3 917. Сключени са 2 769 трудови договори с детегледачи.

0 коментара

Информационен ден по проект AGROINNOECO се проведе в БТПП

Информационен ден по проект AGROINNOECO се проведе в БТПП

AGROINNOECO. е проект, съфинансиран от Европейския съюз по Програма Балкани – Средиземно море и от националните фондове на участващите страни (Гърция, Албания, България и Кипър) и е насочен към подкрепа развитието на иновативното предприемачество в сектора на агроиндустрията.

0 коментара
002-scaled.jpg

Традициите срещат Бъдещето в работилници по художествени занаяти

Имат ли бъдеще занаятите в България, отива ли си, заедно със старите майстори, тази многовековна, исконно българска традиционна култура? Само образците в музеите ли ще ни напомнпт за нея в не толкова далечното бъдеще?

Статистиката е безкомпромисна.

0 коментара

Информационен ден и обучение по Програма LIFE

На 10 и 11 април Министерството на околната среда и водите в качеството на Национално звено за контакт по Програма LIFE на ЕС организира информационен ден и обучение за подготовка на проектни предложения към програмата.

0 коментара

Амбициозен проект за дигитализация на МСП

Българската търговско-промишлена палата стартира по Оперативна програма „Добро управление” амбициозен проект „ДИГИТАЛНИ МСП – Стимулиране на приноса на МСП в реализирането на политиките за дигитализиране на икономиката”. Целта е разработване на инструментариум за повишаване на активното участие на бизнеса, неправителствените бизнес структури и гражданите в разработването, реализирането и мониторинга на политиките за дигитализиране на икономиката.

0 коментара

Стартира Ваучерната схема за ММСП, за излизането им на фондовата борса

ИАНМСП и Министерство на икономиката, стартират процедура по набиране на проектни предложения по BG16RFOP002-2.034 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на малки и средни предприятия“. Малки, микро и средни предприятия могат да се възползват от ваучери по 50 хил.лв Сумата е за финансиране излизането им на фондовата борса.

0 коментара

БТПП започва записване за онлайн обучение на жени предприемачи и жени бизнес ангели

Обучителната платформа е изготвена в рамките на проект SEEWBAN - „South Eastern Europe Women Business Angels Network“, който се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Проектът се стреми да насърчи развитието на „мрежа от жени бизнес ангели“ в Югоизточна Европа, което впоследствие да доведе до допълнителни инвестиции в женското предприемачество в региона. Крайният срок за записване е 20 август 2018 г.

0 коментара

АИКБ стартира проект за набелязване мерки за осигуряване с кадри 16 дефицитни професии

Проектът ще набележи мерки за решаване проблема с дисбалансът между търсенето на квалифицирана работна ръка, в ключови за развитието на българската икономика сектори, и предлагането на човешки ресурси със съответната квалификация. Проектът обхваща секторите машиностроене и металообработване, електротехника и електроника, медицина и услуги за красота и здраве, транспорт и спедиция.

0 коментара

МОН обяви обществена поръчка за избор на оценители по ОП „НОИР“

Министерството на образованието и науката обяви обществена поръчка за избор на оценители на проектите за изграждане на центрове за върхови постижения и центрове за компетентност по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. „Критериите са завишени, защото целта е да се осигурят качествени международни оценители.

0 коментара

ДФЗ одобри допълнителен бюджет по подмярка 4.2

Одобреният допълнителен бюджет покрива всички проекти, получили 55 точки по критериите за подбор. От 19 септември, ДФЗ-РА започна одобрение на гореописаните проекти като към настоящия момент същите са обработени до състояние „Отчет на съответствие” с критериите, определени в Наредба № 20 от 27.10.2015 г.

0 коментара

ПГ по механоелектротехника „Н.Й.Вапцаров“ се включи в проекта ДОМИНО

27 деветокласници ще се обучават по професия „електротехник“ с подкрепата на швейцарското правителство. Учебната им година беше открита от президента на Росен Плевнелиев, посланикът на Швейцария Н.Пр. Денис Кнобел, зам.-министърът на образованието и науката Диян Стаматов и представители на бизнеса.

0 коментара

МТСП публикува за обсъждане проект на Условията за кандидатстване по схема „Развитие на социалното предприемачество“

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Ви кани да изпратите своите предложения и становища по проекта на Условията за кандидатстване по схема „Развитие на социалното предприемачество“. Предложенията си можете да изпратите на електронна поща [email protected]. Крайният срок е 17:30 часа на 19.08.2016 г. (включително)

0 коментара

Агенцията за малки и средни предприятия отчете успешно приключване на проект

Изпълнителната агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) е завела 1307 фирми на търговски панаири в чужбина от 2010 г. досега. Това обяви зам.-изпълнителният директор на агенцията Никола Стоянов по време на заключителната пресконференция по проект „НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013.

0 коментара

Бюджетът на последния прием по мярка 121 се увеличава на 62 млн. евро

ДФЗ информира , че се увеличава с 12 млн. евро бюджета на последния прием по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г., с което публичните средства стават общо 62 млн. евро, съгласно Заповед №03-РД/1690 #2 от 06.11.2015 г. Увеличението се дължи на освободени средства, поради неспазване крайния срок за подаване на заявки за плащане по редица договори за предоставяне на финансова помощ по мярката.

0 коментара

Първите успешни резултати в „зелената“ индустрия по Норвежкия финансов механизъм

В Резиденцията на Кралство Норвегия бяха представени първите резултати по Програма „Иновации в зелената индустрия“ в България, която се изпълнява в рамките на Норвежкия финансов механизъм (Norway Grants) 2009-2014 г. Модератор на конференцията беше Венцеслава Янчовска, мениджър, Иновация Норвегия, офис София. Поздравления към участниците в конференцията поднесоха Н.Пр.

0 коментара

Модернизираха пристанището в Сарафово с 9 млн. лева от ОП „Рибарство“

Разплащателна агенция по ПРСР изплати на Община Бургас субсидия по мярка 3.3 „Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, места за разтоварване и закрити лодкостоянки” от Програмата. Целта на инвестицията е подобряване на сигурността и безопасността на съоръжението и подобряването на качеството на пристанищните услуги.

0 коментара

Фонд „Земеделие“ изплати над 30 милиона лева по ПРСР 2007 - 2013

Разплатените субсидии са за общо 325 проекта по мерки: 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“, 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“, 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“, 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“, 143 "Предоставяне на съвети и консултиране в Земеделието в България и Румъния”, 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи“, 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“,

0 коментара

От 7 септември ДФ „Земеделие“ отваря прием по мярка 121 от ПРСР 2007-2013

Приемът е за закупуване на земеделска техника. Заявленията за подпомагане ще се приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие“, по място на извършване на инвестицията.

0 коментара

Много проекти, малко средства е основното предизвикателство по Програма „Еразъм+”

Това каза Мануела Радева, изпълнителен директор на Центъра за развитие на човешките ресурси, представяйки на пресконференция дейността на Центъра, в качеството му на Националната агенция за България по администриране на Програма „Еразъм+” за периода 2014-2020.

0 коментара

36 млади фермери поискаха подпомагане в първия ден на приема по подмярка 6.1

Заявления от 36 фермери бяха обработени в Областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие” в първия ден на прием по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани” от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020. Най-активни бяха стопаните от област Видин, където са подадени 6 проекта, следва Кърджали с пет заявления. В Благоевград в първия ден са обработени документите на четирима кандидати по подмярка 6.1, толкова са и подадените проекти в Шумен.

0 коментара

Шест групи производители получиха близо 7 милиона лева от ДФЗ

Финансовата помощ е осигурена от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от националния бюджет. Средствата се дават на шест групи производители за извършени инвестиционни разходи през 2014. Най-голяма финансова помощ е преведена на "АГРЕКОСЕЛЕКТ" ООД – гр. Пловдив - близо 2,5 милиона лева.

0 коментара

Министър Лукарски представи първата мярка от новата Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"

"Това е първата процедура по оперативна програма, която стартира прозрачно, чрез публично обсъждане, за първи път ще имаме обратна връзка от страна на бизнеса и на тези, които ще кандидатстват по програмата", заяви пред медиите министърът. Той обясни, че целта на процедурата "Подобряване на производствения капацитет в МСП" е предоставяне на инвестиционна подкрепа на българските малки и средни предприятия (МСП).

0 коментара

Перник бе домакин на заключителни събития по трансграничен проект

В Перник се проведе обучение на персонал на комунално дружество „Медиана“ (гр. Ниш), по проект "Системи за управление на отпадъците - споделен опит и добри практики в българо-сръбския трансграничен регион", както и публична трибуна / дискусия/, в рамките на същия проект.

Проектът стартира през април 2013г. Партньори са община Перник и Комунално предприятие "Медиана" град Ниш, което е водещият партньор по проекта.

0 коментара

Стартира изпълнението на схема „Младежка заетост”

На 6 март 2015 г. на официалната страница на Агенцията по заетостта ще бъде публикуван списък с одобрените заявки. Стартира изпълнението на дейностите по схема „Младежка заетост”. Агенцията по заетостта, в качеството си на конкретен бенефициент по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 2014BGО5М90PО01-1.2014.001 - „Младежка заетост” информира работодателите, които са подали заявки за включване в схемата, че на 6 март 2015 г.

0 коментара

Над 5,5 млн. лева бяха изплатени в рибарския сектор по ОПРСР

Държавен фонд „Земеделие“ изплати субсидии за над 5,5 млн. лева по мерки от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” (ОПРСР). От тях 75% са европейски средства от Европейския рибарски фонд и 25% е доплащането от държавния бюджет.

0 коментара

Mеждународна заключителна конференция по проект MILD HOME

Yрбанисти, eколози, журналисти, представители на изпълнителната и местните власти, на неправителствени организации и на деловите среди, включително инвеститори, се запознаха с постигнатите резултати по проекта за еко-селище MILD HOME, представени на Международна заключителна конференция по проекта в БТПП.

0 коментара

БТПП отчете успешното приключване на проект„TRUST“

Проект TRUST“ – Прозрачност за устойчива социална политика”се oсъществява с финансовата подкрепа на Фонда за достойни условия на труд и тристранен диалог, в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. Продължителността на проекта е две години и се изпълнява в партньорство с Конфедерацията на работодателите в Норвегия. На финалната пресконференция участие взеха и представители на КТ Подкрепа, КНСБ, Синдикална федерация на служителите на МВР и Института по пазарна икономика.

0 коментара

Нов проект за трансгранично сътрудничество България – Сърбия започва БТПП

Заедно на европейския пазар – общи възможности от бранш Текстил и облекло от трансграничния регион България – Сърбия

Това е работното заглавие на Проекта за трансгранично сътрудничество България – Сърбия, на БТПП, разработен съвместно с Браншовата организация за текстил и облекло в Кюстендил и Регионалната търговско-промишлена палата Лесковац, Република Сърбия. Договорът за проекта е в сила от 25 юли 2014 г.

0 коментара

Връчиха договори за финансиране в рамките на Седма конкурсна сесия на Националния иновационен фонд (НИФ) 

Общо 152 проектни предложения бяха представени в рамките на Седма сесия, обявена на 1 февруари т.г. Одобрените 52 проекта ще получат държавна субсидия на обща стойност близо 10 млн. лева. От тях 46 са научноизследователски развойни проекти и 6 са проекти за техническа осъществимост. Проектите са от сферите машиностроене, електроника и електротехника, фармация, хранително-вкусова промишленост, ИКТ в сферата на предприятията, творчески индустрии и др.

0 коментара

МИЕ представи проект за комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм

Боровец, Созопол и Велинград са най-предпочитаните места за посещения от българите Българската туристическа индустрия търси начини за привличане на български туристи и една от посоките за това е намаляване на цените и повишаване на качеството на услугата. За 2013 г. общо пътувалите у нас или в чужбина са към 2.5 млн. души, което представлява 40% от българското население на възраст над 15 години.

0 коментара

Иновативна платформа за виртуални пътешествия „Пътуващ музей” по проект SAGITTARIUS

В навечерието на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, БТПП в партньорство с  20 организации от 7 европейски страни, популяризира културно-историческото наследство на Югоизточна Европа, чрез създадена по проект SAGITTARIUS  иновативна платформа за виртуални пътешествия.

0 коментара

Проект по програма ЕВРОСТАРС се сключи в МИЕ

Първо за България споразумение за финансиране на проект по програма ЕВРОСТАРС се сключи в МИЕ

Евгени Иванов, изп.директор на ИАНМСП и Владимир Ставрев, управител на „АМГ Технолоджи” ООД подписаха споразумение за финансиране на международния проект TRIPLE-S Microscope. Проекта е класиран на 15 място от общо 510 допустими проекти.

0 коментара

Министерство на околната среда и водите и Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда организират национална кампания конкурс „За чиста околна среда - 2014 г."

Темата на кампанията е „Обичам природата - и аз участвам", а целта е да се повиши екологичната култура и се следват съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда, както и да се насърчи участието с доброволен труд на гражданите и младите хора в създаването на по-добра жизнена среда.

0 коментара

Изпревари събитията, изпрати SMS с клиентския си номер към ЧЕЗ

Клиентите на Компанията ще заявяват SMS-услуги и в офисите на „ИЗИПЕЙ“ . Клиентите на ЧЕЗ могат да заявят безплатно sms известяване, преди прекъсване на електрозахранването и да проверяват сметката си чрез sms, в 120 офиса на компанията за парични преводи и платежни услуги „Изипей“.

0 коментара
konkurentno_povedenie_01.JPG

Приключи проект за формиране на конкурентно поведение на МСП в международна среда

Проектът извежда човешкия потенциал, като водещ фактор за формиране на конкурентно поведение в българските МСП. Проектът е партньорски – съвместна инициатива между Българската асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството (БАРМП), Българската браншова камара-машиностроене (ББКМ) и Североирландската търговска камара Белфаст.

0 коментара

Обмен на добри практики в областта на тристранното сътрудничество с Конфедерация на работодателите в Норвегия

В Осло, Норвегия се състоя среща между Хенрик Мюнте, главен съветник на Конфедерация на работодателите в Норвегия (NHO), и Цветан Симеонов, председател на БТПП. Работната визита се осъществява в рамките на проект “TRUST” – Прозрачност за устойчива социална политика”, осъществяван с финансовата подкрепа на Фонд за достойни условия на труд и тристранен диалог в рамките на Норвежкия финансов механизъм.

0 коментара

Покани за прием на документи по Програма за развитие на селските райони

ВАЖНО! Заповед 01-РД/1044 от 19.07.2011 г. за продължаване приема на заявления по мярка 141
„ Уважаеми кандидати по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на

преструктуриране” от ПРСР с настоящата Заповед на Министъра на земеделието и храните, бихме искали да Ви уведомим, че срока за подаване на заявление за подпомагане по мярката се удължава до 30.12.2011 г.”

0 коментара

Спира приемът на проекти за купуване на кошери

Крайният срок за подаване на заявки за плащане по Националната програма по пчеларство, изтича на 31 август 2011 г. Със заповед на изпълнителния директор на Разплащателната агенция

Румен Порожанов се прекратява и кандидатстването за подпомагане на пчеларските организации по Националната програма за пчеларство (2011-2013). Мерките се затварят поради договаряне на финансовия ресурс, с който разполагат.

0 коментара

В БТПП разчитат на сателитни партньори за предприемачеството в туризма

Българската търговско-промишлена палата работи по проект SAGITTARIUS: „Насърчаване развитието на предприемачеството в туризма чрез използване на историческото и културно наследство: стратегии и инструменти, обмен на опит”.

0 коментара

Одобрени проекти ПО ПРСР могат да получат авансови плащания вече и с поръчители

Вместо банкова гаранция кандидатите по ПРСР могат да изберат двама поръчители при подаване на заявката за авансово плащане към Фонд „Земеделие”. Кандидатите по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. вече ще могат да кандидатстват за авансови плащания по проектите си само с поръчители.

0 коментара

„Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране

ВАЖНО! Напомняме, че въз основа на Заповед 01-РД/1044 от 19.07.2011 г. за продължаване приема на заявления по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” от ПРСР - срока за подаване на заявление за подпомагане по мярката се удължава до 30.12.2011 г.”

0 коментара

Актуални проекти по Програмата за развитие на селските райони

По мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”, предстои второ плащане в размер на левовата равностойност на 2500 евро за всяка цяла икономическа единица увеличение спрямо първоначалното състояние на земеделското стопанство. Уважаеми бенефициенти информираме Ви, че във връзка с чл. 6, ал. 2 от Наредба № 9/03.04.2008 г.

0 коментара

Италианска бизнес делегация от провинция Асколи Пичено посети ССИ

Среща на ръководството и членове на ССИ с бизнес делегация от италианската провинция Асколи Пичено, в състав: вицепрезидента на Търговската палата на Асколи Пичено Джино Сабатини и представители на търговски дружества, обществени компании и асоциации от областта.

0 коментара

Новини от Държавен фонд земеделие

До края на октомври одобрените изкупвачи на мляко трябва да подадат банкови гаранции в ДФЗ. Съгласно наредбата за управление на националната млечна квота всички одобрени изкупвачи на мляко трябва да учредят банкова гаранция в полза на ДФ „Земеделие” за квотната 2011/2012 г.

0 коментара

Процедура за набиране на заявления

Процедура за набиране на заявления за одобрение на МИГ по мярка 41

Министерство на земеделието и храните обявява процедура за набиране на заявления за одобрение на МИГ по мярка 41 „Прилагане на стратегиите за местно развитие” от приоритетна ос 4 ЛИДЕР на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.

0 коментара

„Стълбата на Лансинк” или холандската политика

„Стълбата на Лансинк” или холандската политика за управление на отпадъци

Тя практически е уникална в областта на рециклиране, като голяма част от отпадъците, почти 65% според данни на Евростат за 2009 г ( в България се рециклират 20% от отпадъците ) и повечето от остатъка се изгаря за производството на електричество. Само малък процент се изхвърля в депа за отпадъци.

0 коментара

Стартира нов прием по мерки 311 и 312 от ПРСР

На 9 ноември 2011 г. стартира нов прием на заявления за подпомагане по мерки 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” и 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г
Приемът ще приключи на 9 декември 2011 година.

Мярка 311 предоставя безвъзмездна финансова помощ на земеделски производители за инвестиции в неземеделски дейности.

0 коментара

Финансирането на разходи за ДДС

Финансирането на разходи за ДДС на общини – вече и към авансовите плащания

Общините с одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) ще могат да финансират разходите си за данък добавена стойност вече и към авансовите плащания. Това е възможно след Постановление 367 на Министерски съвет от 29 декември 2011.

0 коментара

Безработни лица ще стартират свой бизнес

Безработни лица ще стартират свой бизнес до 20 000 лв. чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Кандидатите могат да подават проектните предложения от 7 май до 31 май 2012 г. За започване на собствен бизнес в подкрепа на безработни лица са предвидени 75 млн. лв. 2/3 от тях ще бъдат предоставени под формата на грантове до 20 000 лв. за реализацията на бизнес идея.

0 коментара

Удължава се срокът за кандидатстване по лозарската програма

Удължава се срокът за кандидатстване по лозарската програма До 22 юни 2012 г. ще продължи приемът на единни заявления за подпомагане по мерките от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор. Програмата се прилага като финансов инструмент в България за периода 2008/2009 – 2013/2014 г. Общият бюджет по програмата до 2014 г. е 112 683 000 евро, като финансирането е от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ).

0 коментара

Процедура за държавна помощ по схемата deminimis

ДФ „Земеделие” информира, че е отворена процедура за държавна помощ по схемата deminimis. До 6 юли животновъдите могат да кандидатстват в областните дирекции на фонда за държавна помощ по схемата deminimis. Субсидии на обща стойност 5 милиона лева ще получат стопаните, които притежават най-малко 50 овце-майки или кози-майки, или общо 50 броя от двата вида животни.

0 коментара

МСП от машиностроенето – с възможност за участие в международен проект

Въвеждащ семинар на тема „Формиране на конкурентно поведение на МСП в международна бизнес среда - чрез развитие на човешкия потенциал и партньорството” събра представители на МСП от машиностроенето с представители на института за развитие на предприемачеството и камарата на машиностроителите към БСК. Семинарът имаше за задача да представи проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

0 коментара

Започва прием на проекти по мярка 321

Приемът ще продължи от 27 юли до 22 август. Общият ресурс за приемите е в размер 113 721 158 евро.Заповедите за определяне на периоди на прием за заявления за подпомагане и изискванията за кандидатстване съгласно наредбата са публикувани на електронната страница на ПРСР: www.prsr.bg, в секция „Мерки”, Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”;

0 коментара

Фонд „Земеделие” открива прием по „Училищен плод” с нов уебсайт на схемата

oт 15 август до 20 септември 2012 г. всички областни дирекции на Държавен фонд „Земеделие” ще приемат заявления за одобрение по европейската схема „Училищен плод”. Прилагането на схемата се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от държавния бюджет. Предвидената финансова рамка за тази година е в размер на 3 771 043 лева. Очаква се за учебната 2012/2013 година от помощта да се възползват около 140 000 деца. Финансовата помощ на дете по схемата е 27,29 лева.

0 коментара

Първа работа за младежи до 29-годишна възраст

Работодатели и безработни младежи до 29-годишна възраст вече могат да подават заявления в бюрата по труда в страната за участие по проект „Първа работа” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

0 коментара

ИАНМСП стартира шеста конкурсна сесия по Национален иновационен фонд

Крайният срок за приемане на конкурсна документация е 31.10. 2012 г., 17:30 часа.

Стратегическата цел на Фонда е повишаване конкурентоспособността на българската икономика. Чрез стимулиране на пазарно ориентирани научно-приложни изследвания, предназначени за индустрията и създаване на условия за привличане на частни капитали за финансиране на иновации.

0 коментара

ДФЗ - Прием на проекти за възстановяване на горския потенциал и залесяване

От 16 октомври до 16 ноември ще се приемат заявления по 2 мерки от ПРСР:

мярка 223 „Първоначално залесяване на не земеделски земи” и

мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”. Финансовият ресурс за мярка 223 е левовата равностойност на 37 492 443 евро, а за мярка 226 – левовата равностойност на 27 196 608 евро.

0 коментара

Проект подкрепя млади специалисти

Млади инженери, завършили Лесотехническия университет, реновираха подлез в район Подуяне, София, в рамките на обучението им по програма „Учебна компания за студенти” на Джуниър Ачийвмънт България.
Подлезът се намира под бул. Ботевградско шосе и ул. Сава Цонев и е реализиран по техен проект, спечелил първо място в конкурс за „Най-добра бизнес идея“ на образователната организация.  

0 коментара

Стартира проект „ТРЪСТ- прозрачност за устойчива социална политика”

Проектът се осъществява от БТПП с финансовата подкрепа на Фонда за достойни условия на труд и тристранен диалог в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.

Партньор по проекта на БТПП от Норвегия е Конфедерацията на работодателите в Норвегия (NHO), организация  със значителен опит  и влияние в тристранния диалог и в областта на колективното трудово договаряне, от където  ще се взаимстват  добри практики.

0 коментара

ИАНМСП организира посещение на международно мебелно изложение

Покана за участие в търговска мисия с посещение на международно мебелно изложение ISALONI/Milan Furniture Fair 2013 и провеждане на двустранни срещи в периода 8-11.04.2013 г., Милано, Италия.
Срокът за подаване на документите е до 18 март 2013 г

0 коментара

Стартира националният етап на конкурса "Европейски награди за насърчаване на предприемачеството"

Стартира националният етап на конкурса "Европейски награди за насърчаване на предприемачеството" за четвърта поредна година
Проекти ще се приемат в срок до 31 май 2013 г.

0 коментара

Състезание за млади иноватори на Европа InnoPitch

Срок за кандидатстване - 18 май

Европейският форум на младите иноватори кани всички млади иноватори да участват в състезанието InnoPitch, което ще избере Младия иноватор на Европа за 2013 в Европейския парламент в Брюксел.

0 коментара

БТПП работи по проект за създаване на мултимодални транспортни решения за бизнеса

logos.jpg

Основна цел на проекта е транспортните решения да свързват пристанищата по Черно, Егейско и Адриатическо море със съществуващата ж.п мрежа и речна система в Югоизточна Европа.

0 коментара

През юни започва приемът на проекти за модернизиране на стопанства по Програмата за развитие на селските райони

Фермерите ще могат да кандидатстват по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), приемът е насочен към кандидати с одобрени проекти по мерки 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” и 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”; производителите на плодове и зеленчуци (конкретните култури ще бъдат посочени в заповедта за отваряне на прием); както и фермерите с проекти за модернизиране на стопанст

0 коментара

Стартира Th13teen Arts - конкурсът за най-добър бизнес проект от творческите индустрии.

Националният конкурс за най-добър бизнес проект от творческите индустрии Th13teen Arts е етап от световното първенство за бизнес концепции в областта на творческите индустрии Creative Business Cup. Бизнес концепциите ще се приемат от 3 юни до 3 юли, след което ще бъдат разгледани и оценени от специализирано жури. Финалът на състезанието ще се състои на 13.07.2013, когато ще бъде обявен победителят от националният кръг.

0 коментара

Удължава се срока за участие в безплатен курс, със сертификат по управление на културното наследство, по проект SAGITTARIUS


Желаещите да се обучават е необходимо да попълнят споразумение за сателитни партньори и да го изпратят на e-mail:[email protected] в срок до 23 август.

Проект SAGITTARIUS, изпълняван от Българската търговско-промишлена палата, набира желаещи да участват в безплатен онлайн курс по управление на културното наследство, започващ от 1 септември 2013 г. Обучението е с продължителност от 20 седмици (до 31 януари 2014 г.) и включва:

0 коментара

Започва прием по европейската схема „Училищен плод”

До 20 септември 2013 областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие” ще приемат заявления за учебната 2013/2014. Общият финансов ресурс е 5 549 778 лева, като помощта на дете е 27,29 лева. Схемата е финансирана от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и държавния бюджет. Очаква се тази учебна година тя да обхване около 200 000 деца.

0 коментара

Български малки и средни предприятия ще се обучават на социална отговорност в Австрия

Записването е до 30 август 2013 г.

Консултантска къща "Стратегии" организира учебната визита в рамките на проект „Трансфер и пилотно внедряване на иновативни практики и стандарти за преход към „зелена икономика”. Проектът се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.и се изпълнява в партньорство със CSR Company– международна компания с клонове в 16 страни. 

0 коментара

Нови възможности за фермери и малки населени места с европейски пари

Нови възможности за фермери и малки населени места с европейски пари от Програмата за развитие на селските райони. Фонд "Земеделие" одобри проекти по две от мерките за близо 21 млн. лева.

0 коментара