БТПП бе домакин на трета работна среща на партньорите по проект IMMIJOBS


Срещата беше открита от председателя на Палатата Цветан Симеонов. В своето слово той представи актуална информация относно бежанската обстановка в България и подчерта, че държавата ни продължава да бъде транзитна страна, в която сравнително малък брой бежанци имат желание да се установят и да останат за постоянно. Запазва се тенденцията от последните три години за намаляване на броя на лицата, които търсят убежище в България.

Симеонов заяви ангажираността на БТПП в процеса на интеграцията на граждани на трети страни на пазара на труда и изрази нуждата от подобряване на свързаността им с работодателите и изтъкна доброто сътрудничество, което Палатата поддържа с институциите, отговорни за интеграцията на граждани на трети страни.

По време на срещата бяха представени и обсъдени разработените учебни материали и модули за предстоящото обучение за посреднически организации. Учебната програма покрива теми като основни права и задължения на гражданите на трети страни на пазара на труда, услуги и инструменти за пълноценната им интеграция, видовете подкрепа, която се оказва за наемането им, мерки за насърчаване на недискриминация на работното място и т.н.

Обучението се предвижда да започне в началото на май 2020 г. За България е предвидено да бъдат обучени

20 посреднически организации, като половината от тях ще преминат обучението присъствено, а другата половина дистанционно чрез онлайн платформа. БТПП ще предостави своевременно информация за обучението.

Проектът предвижда и дейности, насочени към подобряване на свързаността между работодатели и граждани на трети страни.

Повече на https://www.bcci.bg/news/16838