Преобладаващата част от предприятията са с ниско ниво на дигитализация

Преобладаващата част от предприятията са с ниско ниво на дигитализация

0 коментара
9427.jpg

Това показа проучване на Българската стопанска камара (БСК), в партньорство с Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), в рамките на проект „Готови за дигитална трансформация“.

Информация на Прес центъра на БСК.

Преобладаващата част от предприятията (60%) се определят на ниско и умерено ниско ниво на дигитализация, а 40% се определят с умерено високо (32%) и високо ниво на дигитализация (8%).

• С ниско ниво на дигитализация се определят най-много от предприятията в хранително-вкусовата и преработвателната промишленост.

• С относително високо ниво на дигитализация се определят най-много от предприятията в секторите: производство на ел. съоръжения; производство на основни химични вещества; бои и лакове; производство на хартия и картон; търговия на едро и дребно; хотелиерство и ресторантьорство.

• По-големите предприятия и тези с чуждестранно участие са с по-високо ниво на дигитализация в сравнение с по-малките.

• Дългосрочни стратегии за цифров преход и дигитална трансформация, имат около една четвърт (23%) от изследваните предприятия.

Резултатите от проведените анализи и проучвания са в рамките на проект „Готови за дигитална трансформация“, осъществен от БСК, в партньорство с МТСП и КНСБ. Проектът е финансиран със средства от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и цели повишаване на специфичните дигитални умения на работната сила в 16 икономически дейности/поддейности по КИД 2008.

Проучването е осъществено чрез онлайн платформа за анкетиране, като в изследването са обхванати 1460 респонденти от 103 предприятия в 16 икономически дейности (сектори). Резултатите са обобщени от секторни комисии с участието на 150 мениджъри, специалисти „Човешки ресурси“, представители на социалните партньори и образователни институции.

Резултатите от проучването можете да видите на https://www.bia-bg.com/news/view/31523/