Анализи

19933.jpg

Ще работи ли формула при определяне размера на максималния осигурителен доход?

Автор: Мария Минчева, зам.-председател на БСК

Малко са нещата, които човек може да направи сам. Обикновено са ни нужни сподвижници и партньори. За да намери дадена идея поддръжници, в повечето случаи трябва да сме в състояние да я „продадем“, така че човекът срещу нас да намери отговор на въпроса: „Какво полезно има в тази идея за мен? Защо да предприема действие в една или друга посока?“

0 коментара

Според прогнозата на Кофас, в Германия предстоят още фалити въпреки значителната помощ от правителството

Несъстоятелността на търговските дружества в Германия е намаляла значително през 2020 г., в сравнение с 2019 г. въпреки най-тежката рецесия от 2009 г. насам. Това до голяма степен се дължи на програмите за обществена подкрепа от правителството.

0 коментара

Експертите на Кофас прогнозират ръст на световния БВП с 4,3% и неравномерно възстановяване на икономиките

Една година след началото на пандемията от COVID-19, която предизвика най-голямата глобална рецесия след края на Втората световна война, икономиките започват постепенно възстановяване, което обаче е неравномерно. Експертите на Кофас прогнозират ръст на световния БВП с 4,3% през 2021г. и увеличение на глобалната търговия с 6,7%, след отчетения спад от 5,2% през 2020г.

0 коментара

България и Brexit

България и Brexit

Анализ на Веселин Илиев,
главен директор „Външноикономическо сътрудничество“ в БСК.

Анализът разглежда какви са последствията за България вследствие настъпилите промени с излизането на Великобритания от Европейския Съюз.

0 коментара

Кофас представя Дванадесетата поред класация – ЦИЕ Топ 500

18 български компании са в класацията тази година. Кофас публикува дванадесетата класация на най-големите 500 компании в Централна и Източна Европа – Кофас ЦИЕ Топ 500. Тя показва, че бизнесът в региона поддържа сравнително устойчиво ниво на икономическо развитие, като представителите по страни остават на почти същите места в класацията.

0 коментара

Кофас: Компаниите в Германия започват да прилагат по-неблагоприятни условия на плащане

В резултат на кризата, все повече компании в Германия предлагат по-къси периоди на отсрочено плащане, тъй като се чувстват несигурни и застрашени. Това показват данните на четвъртото поред издание от проучванията на Кофас върху корпоративните плащания в Германия, което се проведе през юли и август тази година. Участие в изследването взеха над 753 немски компании, а основният фокус са последиците от пандемията върху глобалната и немската икономика.

0 коментара
1898.jpeg

Кофас: Страните от ЦИЕ стават по-привлекателни за преместване на производства от Китай

Експертите от международната фирма за кредитно застраховане и оценка на риска Кофас публикуваха анализ във връзка с промяната на доставки на стоки от Китай. Пандемията от COVID-19 засегна множество компании в Китай, които временно преустановиха производството, а това от своя страна се отрази и върху доставките на стоки. В тази ситуация ,страните от ЦИЕ повишават значително привлекателността си като локация за преместване на производствените мощности.

0 коментара

През 2020 г. китайската икономика ще расте въпреки COVID-19

Това прогнозира анализ на международния кредитен застраховател и лидер в управлението на риска Кофас, представен от Пламен Димитров, управител на Кофас България.

Китайската икономика не само успява да се възстанови бързо след епидемията от коронавирус, но се очаква да покаже темп на растеж от 4% през 2020 г.,

0 коментара

Непреките щети от коронавируса за България ще са големи

Това показва анализ на международния кредитен застраховател Кофас, представен от Пламен Димитров, управител на Кофас България
Разпространението на коронавируса, който отскоро вече носи името COVID-19, вече се отразява и върху икономиките, като допринася за нарастването на рисковете.

0 коментара

Aвтомобилната индустрия е изправена пред повече регулации и стръмен път нагоре

Това показва актуален секторен анализ на международния кредитен застраховател Кофас / Coface, представен от Пламен Димитров.

Засегната от все по-строги регулации, свързани с опазването на околната среда, световната автомобилна индустрия е изправена пред спад и е принудена да се преобразува.

0 коментара

Кофас: България с ръст от 15,8% на компаниите в несъстоятелност

След 5 поредни години спад, през 2018 г. България отчита повишаване на броя на компаниите в несъстоятелност, споделят анализаторите на Кофас в годишното си проучване за региона. Страната ни се нарежда на второ място по този показател сред държавите от Централна и Източна Европа.

0 коментара

Запазването на Социална Европа минава през решителен скок на европейската икономика

Тедор Дечев

В навечерието на изборите за Европейски парламент, европейската работодателска организация CEEMET представи пред широката публика своя План от 10 точки за конкурентоспособна индустрия, която да направи Социална Европа устойчива.

0 коментара

Брекзит ще повлияе косвено върху българските компании, а промените в транспорта – пряко

Анализ представен от Милена Виденова, управител на Кофас за България

Независимо от вота дали Брекзит ще се случи със сделка или без, това ще се отрази съществено върху търговията в Европа, като последиците за България ще бъдат косвени, смятат анализаторите на Кофас. Те ще се проявят през основните ни търговски партньори – Германия и Италия, тъй като стокооборотът ни с Великобритания не е кой знае колко висок.

0 коментара

Милена Виденова представи анализ на Кофас за несъстоятелностите в ЦИЕ

Тенденциите в несъстоятелността в страните от Централна и Източна Европа се обръщат – след спад от 6% през 2016 г. и от 14% през 2015 г., за 2017 г. тя нараства с 6,4%. Това се случва на фона на подобрената икономическа активност в региона през последните години, когато особено през 2017 г. средният ръст на БВП се покачи до 4.5% - най-високият от 2008 г. насам. Независимо от това, благоприятната бизнес среда през 2017 г. не беше достатъчна, за да се подобри ликвидността на компаниите.

0 коментара

Германия става изключително перспективна за българския бизнес, строителството е в спад

Милена Виденова, управител на Кофас България

Трудностите пред новото правителство в Германия категорично не се отразяват на перспективите на българския бизнес с тази страна, даже точно обратното. От друга страна, строителството като сектор, продължава да изживява труден период, което родните предприемачи също би трябвало да имат предвид.

0 коментара

Кофас: публичен дълг в Италия, аргобизнесът зависим от публични средства

Милена Виденова, управител на Кофас България

Традиционно преди годишната конференция по управление на риска, Кофас България представи анализ на рисковете в най-горещите точки в момента – Италия и агробизнесът. Оказва се, че и двете са обвързани с публични средства, което дава специфичен профил на рисковете.

0 коментара

Кофас: серията от шокове бележи края на икономическото благоденствие в Турция

В най-новия си анализ Кофас предвижда, че турската икономика ще забави растежа си, като отбележи 2.5% ръст през 2016 г. и 2.7% през 2017 г. При това правителствените разходи ще са един от основните двигатели на растежа през следващата година.

0 коментара

15% от българските работодатели предвиждат да увеличат персонала си до края на годината

Надя Василева, управляващ директор на Менпауър България, Сърбия и Хърватия. Данните са от последното обзорно изследване на Менпауър България, за заетостта през четвъртото тримесечие на 2016 г. Изследването е проведено под формата на интервюта сред представителна извадка от 621 работодатели в България. Всички анкетирани отговориха на въпроса: „Как очаквате да се промени общата заетост във Вашата фирма и регион през трите месеца до края на декември 2016 г.

0 коментара

Кофас: в България фалират все по-малко фирми, в региона също

Милена Виденова, управител на Кофас за България

В доклада си за несъстоятелността за 2015 г. за страните от Централна и Източна Европа, Кофас отчита благоприятни икономически тенденции, които се отразяват на спада на фалитите в региона

0 коментара

Кофас: мрачни прогнози след бурята в Бразилия

Милена Виденова, управител на Кофас за България

Бразилия е по средата на ясно изразена буря. Продължителната политическа криза и дълбоката икономическа рецесия, които доведоха до колапс на индекса на доверие, сега са пресечени от процеса по импийчмънт за президента Дилма Русев. Няма признаци на значително събуждане на икономиката преди 2017 г., бразилската икономика се е свила от 3.8% през 2015 г. и се очаква продължаващ спад на БВП от 3% през 2016 г.

0 коментара

Кофас: анализ на рисковете в петролната индустрия и в Турция

Данните бяха представени от Милена Виденова, управител на Кофас за България на среща с медиите. По отношение на Турция позицията на Кофас е, че икономическата стабилност е висока, въпреки неблагоприятното отражение на глобалната среда. Страната получава оценка за риск В, намалена от А4 през 2015 г. „Турция остава относително стабилна в икономическо отношение, въпреки трудностите в региона.

0 коментара

Средни цени на имотите край метрото в София

Искате да купите жилище в София, но не знаете къде? Следващият материал ще ви помогне с избора. Експертите на агенцията за недвижими имоти Primo+ създадоха карта на метрото, която да послужи като ориентир за всички, които търсят имот около подземната железница.

0 коментара

Позитивно развитие за Гърция, кризата в самолетната индустрия е временна. Това показват анализите на риска от Кофас

Самолетната индустрия е икономически устойчива и инцидентът на Germanwings едва ли ще окаже влияние върху отрасъла в дългосрочен план. Гърция върви в посока възстановяване на доверието и ръст на приходите от данъци, което прави сценария за оставането й в Еврозоната по-вероятен. Това са данни за един секторен и един странови риск, които бяха представени официално от Кофас пред медиите.

0 коментара

Кофас обяви оценките си на риска за страни от Латинска Америка

Преди три десетилетия Южна Америка предизвикваше негативни асоциации с понятия като „диктатура”, „дългови кризи” и „висока инфлация”. С течение на времето регионът започна да се свързва с икономически растеж, нова средна класа, намалена бедност и контролирана инфлация. Към настоящия момент в Латинска Америка има две страни, за които Кофас преценява, че заслужават внимание по отношение на оценката на риска.

0 коментара