Германия поема председателството на EС


От 1 юли Германия поема председателството на Съвета и ще поведе усилията за изход от кризата с коронавируса. Коронавирусът остава голямо предизвикателство за ЕС и мерките срещу пандемията и икономическите последици от нея ще бъдат в центъра на вниманието на шестмесечното германско председателство.

Основната цел е бързо постигане на споразумение относно фонда за възстановяване и бюджета на ЕС за 2021-2027 г. Германия иска, също така, да постигне напредък по Зеления пакт за опазване на климата и по дигитализацията. Във външнополитически план акцентът е върху Африка и отношенията с Китай, както и върху бъдещото сътрудничество с Великобритания.

Приоритетите на германското председателство на Съвета

• Преодоляване на пандемията от COVID-19; икономическо и социално възстановяване
• По-силна и по-иновативна Европа
• Справедлива Европа
• Устойчива Европа
• Сигурност и общи ценности
• Силно присъствие на Европа на световната сцена

Повече на https://www.europarl.europa.eu/news/bg