София беше домакин на трета национална конференция в рамките на мрежата ReferNet

София беше домакин на трета национална конференция в рамките на мрежата ReferNet

0 коментара

Представител на България в Европейската мрежа за обмен на опит в професионалното образование и обучение/ ReferNet / е Националната агенция за професионално образование и обучение/ НАПОО/, която бе и организатор на събитието.

Участниците в конференцията се запознаха с ролята и дейността на Европейския център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) и на Европейската мрежа за обмен на опит в професионалното образование и обучение (ReferNet). Презентирани бяха начините за достъп до актуални доклади, анализи, изследвания, публикувани на интернет-страниците на CEDEFOP и ReferNet. Представен беше актуален доклад заедно с кратко атрактивно видео за системата на Професионалното образование и обучение в България.

Обобщението на данните от центровете за професионално обучение (ЦПО) показва, че през 2017 г. са обучени около 101 000 лица (през 2016 г. са били обучени около 87 000 лица). Съгласно Евростат, процентът на гражданите, участвали в дейности за поддържане и повишаване на квалификацията на възрастните в България, продължава да е най-нисък в сравнение с останалите държави от ЕС (през 2016 г. е 2,2%). Наблюдава се тенденция за повишаване интереса към обученията за придобиване на професионална квалификация. Най-голям брой свидетелства са получени по професиите монтьор и техник на транспортна техника (2589 обучени лица), фризьор (1111), готвач (802) и др.

Бяха представени резултатите от изследване на АИКБ „Как да се повиши атрактивността на професионалното образование и професионалното обучение?“, компетентностните модели на Националната мрежа за оценка на компетенциите на БСК, както и подхода за разработване на „единици резултати от учене“ в Държавните образователни стандарти (ДОС).

Презентациите от събитието на: https://www.navet.government.bg