Министър Лорер участва в заседание на Националния съвет на АИКБ


Националният съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) подкрепи категорично министър Даниел Лорер в необходимостта от създаването на условия за устойчив, бърз и качествен икономически растеж – посредством решително ограничаване на корупцията, намаляване на административните тежести, създаване на условия за насърчаване на иновациите и инвестициите.

„Радвам се, че стартираме форма на диалог с бизнеса. За Министерство на иновациите и растежа е изключително важно, че в лицето на АИКБ откриваме поддръжници за най-голямата ни цел, а именно България да е добро място за правене на бизнес. Икономическият растеж е това, което ще извади страната ни от дъното на класациите и в името на тази идеология ще работим за повече иновативен и устойчив растеж. Основната ни цел е да гоним икономически ръст от 5%, да премахнем административните пречки пред бизнеса и, разбира се, нулева толерантност към корупцията“, заяви министър Даниел Лорер.

По думите му за пряка подкрепа на инвестициите в предприятия са предвидени 800 млн. лв. по ПВУ и ReactEU. От Министерство на иновациите и растежа заявиха готовност за съвместна работа с АИКБ по Стратегията за интелигентна специализация и възможността за по-голяма прогнозируемост за бизнеса.

Представителите на НС на АИКБ предложиха опростяване на процедурите за кандидатстване за европейски средства, повишаване на прозрачността, удължаване на сроковете за подаване на проектни предложения. Те подчертаха огромната роля на грантовото финансиране за мобилизиране на частни инвестиции и изразиха убеденост, че пазарът в България вече е добре наситен с финансови инструменти. Пряката подкрепа за предприятията от своя страна би осигурила нужната ликвидност и ще насърчи и активира допълнителни частни инвестиции за подкрепа на иновациите и инвестициите за технологична модернизация, цифровизация, киберсигурност, енергийна и ресурсна ефективност.

По думите на председателят на Управителния съвет на АИКБ Васил Велев 2/3 от иновациите в световен мащаб се правят в индустрията, а българските предприятия реализират инвестиции в размер на 20 млрд. лв. годишно. Целта е да ги направим 30 млрд. лв. При рязко подобряване на бизнес климата и по-агресивен подход при пряката подкрепа на инвестициите, тази цел е постижима.

Смятаме, че с общи усилия ще успеем да помогнем за предприемането на резултатни мерки за преодоляване на трудностите и предизвикателствата и за ускоряване на икономическия растеж, който е средството за устойчиво повишаване на доходите“, заяви още Васил Велев.

Още по темата на www.bica-bg.org