Накратко


Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) апелира за незабавно създаване на Икономически антикризисен щаб, който да набележи мерки за спасяването на българската икономика.

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) апелира за незабавно създаване на Икономически антикризисен щаб, който да набележи мерки за спасяването на българската икономика посредством целева подкрепа и помощ от държавата за справяне със затрудненията, вследствие на епидемията от COVID-19 и икономическата криза, която те отпушват. Това се казва в официално писмо на работодателската организация до министъра на труда и социалната политика Деница Сачева.

Повече на http://bica-bg.org

Работодателите скочиха на кабинета заради увеличаването на минималната заплата на 610 лева, Противопоставянето, обаче, не е заради самото повишаване на сумата, а заради факта, че то отново се прави непрозрачно, без ясна методология как се определя точно тази сума.

Те не участваха в заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), поради липса на точка в дневния ред относно предложение за решаване на въпроса за първите три дни болнични и Разпространиха отново позицията на Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) по проект на ПМС за определяне на нов размер на минималната заплата за 2020 г.

С Позицията можете да се запознаете ТУК...

Председателят на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев взе участие в извънредното събрание и Асамблеята на Международния конгрес на индустриалците и предприемачите (МКИП) на 3 и 4 декември. На събитието, което се проведе в Москва, присъстваха над 120 делегати, представители на бизнеса от 21 страни от Централна и Източна Европа, и Азия.

Повече информация и снимки ще намерите на www.bica-bg.org

АОРБ – Асоциацията на организациите на българските работодатели (АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ ) изпрати писмо до премиера Бойко Борисов

В писмото организациите на българските работодатели изразяват недоволството си от продължаване на изискването първите 3 дни болнични да се изплащат от работодателите, мярка, която беше въведено като временна антикризисна мярка за една година през 2010 г., а действа вече девет години.

„С тревога отбелязваме, че въпреки нашите усилия да се направи реформа, правителството планира да се запази статуквото. Години наред неглижирането на проблема с фалшивите болнични доведе до източването на огромен ресурс и от осигурителните фондове, и от работодателите.”

С писмото можете да се запознаете: ТУК....

Електронен Бизнес наръчник в подкрепа на малки и средни предприятия е публикуван на интернет страницата на Министерството на икономиката

Бизнес наръчникът съдържа кратки описания и насоки за над 120 регулации, разпределени според фазата на жизнения цикъл на предприятията. Те имат за цел да обяснят и насочат МСП в процесите на стартиране на бизнес, административно управление, финансови и счетоводни операции, търговски дейности, защита на личните данни, участие в процедури по ЗОП, научна и развойна дейност, промяна в структурата на бизнеса или прекратяване на дейността. Наръчникът съдържа множество препратки към други институции, програми и образци на документи, с цел да повиши достъпа до информация и облекчи бизнеса в справянето с разнообразни административни процедури.

Бизнес наръчника е на: http://www.mi.government.bg

ИКЕМ връчи Годишните награди "КУБРАТОВ МЕЧ"за принос в развитието на електромобилността през 2018

Церемонията се провеждат за осма поредна година и бе водена от д-р Атанас Георгиев от списание Ютилитис, в партньорство с представителите на ИКЕМ:  Илия Левков и Иван Костов. Общият брой на регистрираните електрически и хибридни превозни средства в страната от всички категории е 7246 бр. От тях, леки автомобили изцяло електрически са 741 бр., а хибридните – 5 753 бр., което е ръст от над 600% за последните 5 години, Това заяви заместник-министър Лъчезар Борисов по време на Церемонията. Голямата награда „КУБРАТОВ МЕЧ”, за принос в развитието на електромобилността през 2018, получи МОН, в лицето на министър Вълчев, за цялостен принос и за създаване на първия в България „Секторен съвет за електрическа мобилност“ (ССЕМ), като модел за връзка между бизнеса, средното, висшето и професионалното образование и обучение,  съответстващи на потребностите на българската икономика.

Повече за наградите и наградените на https://www.bia-bg.com/news/view/25349

Балканският институт по труда и социалната политика представи интернет платформа за заетост на хора с увреждания JOB CARE.

Балканският институт по труда и социалната политика представи новата интернет платформа за заетост на хора с увреждания JOB CARE ( https://www.job-care.bg).

Тя предлага интегрирани услуги за включване на хората със специфични потребности в пазара на труда и за подкрепа на бизнеса да наема такива служители.

За възможностите на системата вижте: https://www.job-care.bg

АИКБ разработи предложения за допълнение на Кодекса на труда, чрез които методите за обучение и подпомагане в работна среда „менторство“ и „застъпничество“ да бъдат правно регулирани и да се използват в българските предприятия.

Предложението e отправено към Министерство на труда и социалната политика, като имащо право да предлага законодателни изменения и допълнения. С промените в законодателната уредба се цели да се повиши трудовата пригодност на новопостъпилите работници и да се осигури приемственост в работните процеси.

Подробности на www.bica-bg.org

МТСП публикува за обществено обсъждане Концепцията за изплащането от допълнителното задължително пенсионно осигуряване. Срокът за изразяване на мнения, предложения и становища по нея е 24.04.2018 г.

МТСП публикува за обществено обсъждане Концепцията за регламентиране на фазата на изплащане от допълнителното задължително пенсионно осигуряване на интернет страницата си в рубриката „Документи“, подрубрика „Проекти на нормативни актове“.

Срокът за изразяване на мнения, предложения и становища по нея приключва на 24.04.2018 г.

В Концепцията се предлагат различни видове пенсионни продукти, подходящи за капиталовите пенсионни фондове – както професионални, така и универсални. При разработването на конкретните предложения се изхожда от основното предназначение и цел на пенсионното осигуряване, а именно – след достигане на определените от закона изисквания да се предостави определено периодично плащане (пенсия) на лицето. В тази връзка се предвижда основният вид плащания да са под формата на пожизнени пенсии и схеми за програмирани плащания.

На база на концепцията ще бъдат разработени предложения за промени в Кодекса за социално осигуряване, с които пълно и непротиворечиво да бъде уредена фазата на изплащане на пенсиите от допълнителното задължително пенсионно осигуряване.

Повече на: https://www.mlsp.government.bg

127 кандидатури събра конкурсът "Наградите на БАИТ" за 2017 г.

Традиционно, най-голям брой – 24 кандидатури се надпреварват за признание в Образователна награда , 21 са подадените кандидатури в новата категория „Успешен български ИКТ продукт“. С отварянето на надпреварата към други сектори на икономиката, компаниите представят различни ИКТ проекти – от теле медицина до стаи на загадките. Предстои оценяване на подадените проекти от журито, след което ще бъдат известни и номинациите в отделните категории.

Пълният текст вижте тук www.bait.bg

ЕК публикува Съобщение относно междинната оценка на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“.

ЕК публикува Съобщение относно междинната оценка на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. ", в което се очертават нейните възгледи за това- как въздействието на следващата инвестиционна програма за научни изследвания и иновации може да се увеличи максимално.

Оценката можете да видите на: http://ec.europa.eu/research/evaluations/index.cfm?pg=h2020evaluation

Подадени са първите 2 кандидатури за конкурса "Наградите на БАИТ" за 2017 г. Регистрацията е безплатна и ще бъде отворена до 24.00 ч. на 15 януари 2018 г. включително

Съобщение на пресцентъра на АИКБ

Председателят на АИКБ Васил Велев взе участие в Международния конгрес на индустриалците и предприемачите (МКПП) в Минск Делегатите обсъдиха и избраха нов състав на управителните органи на Конгреса. Васил Велев бе избран за член на Съвета на МКПП. На събитието присъстваха делегати от 32 национални съюзи и асоциации, представители на бизнес средите от 28 страни, в това число - 11 от Европейския съюз.

Повече по темата можете да прочетете на www.bica-bg.org

Работодатели и синдикати изостриха тона по казуса МРЗ

Двете страни от трипартидната схема на Тристранката са в яростен спор за определянето на МРЗ. И двете страни поискаха по отделно среща с премиера, за да защитят позициите си. Преди това, представителните работодателски организации (АОБР ) излязоха пред медиите с обща позиция по преговорите за изготвяне на механизъм за определяне на минималната работна заплата, минималните осигурителни доходи и „класовете“.

Работодателите предлагат да се постигне съгласие със социалните партньори за диапазон от минимална и максимална граница при определянето на МРЗ. Те считат, че „Линията на бедност” е подходяща долна граница. А за максимална граница на диапазона да се счита средното съотношение между МРЗ и средната работна заплата /СРЗ/ в страните от Европейския съюз, където такова съотношение е приложимо, т. к. в 10 страни от ЕС няма месечна минимална работна заплата.

Според тях, следва да се прилагат и изискванията на чл. 3 от Конвенция № 131 на Международната организация на труда: „при определянето на МРЗ се вземат предвид потребностите на работниците и техните семейства, вземайки под внимание общото равнище на работната заплата в страната, стойността на живота, социалните помощи и сравнителното равнище на живот на другите социални групи”.

Повече информация можете да намерите на http://bica-bg.org

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОРБ) отказа участие в преговори за МОД за 2017 г. до приемане от социалните партньори и от държавата на консенсусен модел за определяне на минималната работна заплата в България. В тази връзка АОРБ разпространи писмо обръщение до ръководствата на брншовите организции относно: Преустановяване на преговорите и административното определяне на минималните осигурителни доходи /МОД/ за 2018 г.

Писмото можете да прочетете ТУК...

Повече на http://bica-bg.org

Съюз „Произведено в България“ е утвърден за член на най-престижната европейска организация на малкия и среден бизнес UEAPME.

UEAPME– Европейска асоциация на занаятите, малките и средни предприятия, работи в тясно сътрудничество с институциите на Европейския съюз, с цел създаване на по-добри условия за развитие на малките и средните предприятия и на занаятите в Европа и за решаване на краткосрочните и дългосрочни проблеми, пречещи на тяхното развитие. В Асоциацията членуват повечето национални организации на малкия и среден бизнес на страните от Европейския съюз.

“Чрез нашия съюз, българският малък и среден бизнес организационно става част от европейския такъв. Ние значително ще увеличим натиска върху всички български институции да спазват и въвеждат най-добрите практики за защита и помощ на малките предприятия и семеен бизнес” - заяви Председателят на Съюз „Произведено в България“ Кънчо Стойчев. „Всички български чиновници трябва да са наясно с основополагащия европейски документ в това отношение – Small Business Act и всячески да са в услуга на малкия предприемач, така както е в Германия, Франция ....”

БТПП активира раздел към сайта си: Сигнали за корупция - твоят сигнал има значение

Сигнали за корупция

Палатата проведе допитване по електронен път, в периода 20-27 септември 2016, за да проучи мнението на своите членовете за корупцията. 90% от анкетираните изявиха желанието си БТПП да предлага възможност за сигнали за корупционни практики.

Сигнали могат да подават Търговски дружества (ТД) или Юридически лица (ЮЛ) с нестопанска цел ТУК...

Резултатите от анкетно проучване на БТПП: "Корупцията-пречка пред бизнеса" можете да прочетете на http://www.bcci.bg/news/10755