Проучването на пазара


Имате добра идея за стартиране на собствен бизнес. Готови сте, въпреки многото неизвестни, да предприемете действия за реализирането й. Но нямате опит. От къде да започнете?

За да бъде бизнеса успешен, трябва да откриете своите бъдещи доволни клиенти и да се преборите с конкурентите, които вече са се настанили на пазара. За това ще ви помогне маркетингът. Проучването на бъдещите клиенти и бъдещите конкуренти е задължителна стъпка по пътя на стартиране на бизнеса. Кои ще са бъдещите ви клиенти (пол, възраст, доходи, вкусови и модни предпочитания, хоби и т.н.), кои са конкурентите? Очакват ли се промени в бизнес средата? Какво е потребителското търсене на съответния продукт/ услуга и неговите/ нейните заместители, колко продукти и услуги ще можете да реализирате - като физически единици и като пари?

Отговаряйки на тези въпроси ще идентифицирате бъдещият си пазар и неговите характеристики, ще се ориентирате дали идеята има потенциал.

Как да се сдобиете с тази маркетингова информация? Традиционният начин е кратка анкета.

Може и по телефона или чрез имейла - сред роднини, приятели, познати, съседи, дистрибутори на конкуренти, сред самите конкуренти. Сред клиентите на бъдещите конкуренти. Събирането на бизнес и маркетингова информация може да стане и чрез:

  • пенсионирани експерти-сътрудничеството с тях може да ви въведе бързо в „тънкостите на занаята”;
  • издания на браншови организации и асоциации на бизнеса;
  • “претърсване” на печатни, електронни и интернет медии;
  • посещения на специализирани панаири и изложения;
  • участия в семинари и курсове, където можете да срещнете действащи успешни предприемачи, които споделят своя опит;
  • закупуване на мостри на продукти на конкуренти (това ще ви даде информация за качество, цени, надеждност, използвани технологии);

Сдобивайки се с необходимата маркетингова информация (макар и непълна), начинаещият предприемач, сам или с помощта на експерти, може да направи следващата стъпка, да започне разработването на своя бизнес план.

Разбира се, начините за събиране на информация трябва да са съобразени със законите на страната, както и с общоприетите норми за морал и етика. Търсейки своите ползи, предприемачът трябва да поеме и своите отговорности.