Брой 6 2020

Относно зачитане на осигурителен стаж по време на неплатен отпуск през 2020 г.

В брой 44 на Държавен вестник от 13.5.2020 г. е обнародван ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за здравето. Законът влиза в сила от 14.5.2020 г.

На основание § 16, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на закона през 2020 г. за осигурителен стаж по чл. 9, ал. 2, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване се зачита времето на неплатения отпуск до 60 работни дни.

0 коментара

СПИРАНЕ НА СРОКОВЕ И ВЛИЯНИЕТО ИМ ВЪРХУ ДАВНОСТТА ПО ДОПК

I. Нормативно основание

Сроковете, предвидени в ДОПК, които спират да текат, докато бъде отменено извънредното положение са посочени в чл. 3 във връзка с § 29 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение1.

0 коментара

Задължения по ЗДДС на данъчно задължените лица при отписване на ЕТ от Търговския регистър

С отписване на предприятие на ЕТ от Търговския регистър (ТР) предприятието на търговеца престава да съществува като правен субект. Предвид единната правосубектност на физическото лице и на регистрираното от него предприятие на ЕТ обаче и след отписването данъчно задължено лице по ЗДДС продължава да е самото лице.

0 коментара

Започна надпреварата в шестото издание на Годишните награди на b2b Media

В конкурса ще бъдат отличени най-силните, иновативни и гъвкави компании, които продължават своето развитие дори и след пандемията.

В шестото издание но b2b Media Awards 2020 компании, проекти и предприемачи се конкурират в над 20 различни категории със своите постижения, а утвърдено жури от професионалисти в различни сфери ще дадат своите оценки за подадените кандидатури.

Желаещите да се включат могат да го направят до 24 юни 2020 включително. 

0 коментара

Mинистър Деница Сачева участва във видеоконферентна връзка на министрите на държавите-членки на ЕС по заетост и социална политика

По време на дискусията бяха обсъдени приетите на национално и европейско равнище възстановителни мерки за преодоляване на последиците от настоящата криза и за стабилизиране на пазара на труда.

0 коментара