Информационен ден по проект AGROINNOECO се проведе в БТПП


Информационен ден по проект AGROINNOECO се проведе в БТПП

AGROINNOECO. е проект, съфинансиран от Европейския съюз по Програма Балкани – Средиземно море и от националните фондове на участващите страни (Гърция, Албания, България и Кипър) и е насочен към подкрепа развитието на иновативното предприемачество в сектора на агроиндустрията.

Проектът е насочен към подкрепа на млади предприемачи с иновативни идеи в сектора на агроиндустрията , чрез организиране на пилотно обучение , консултации и менторство за разработване на бизнес планове. Целевата група на проекта включва представители на агро фирми и млади предприемачи, които нямат създадена фирма , но имат иновативна идея, която, в рамките на проекта, да тестват дали е приложима на пазара.

На информационния ден бяха представени постигнатите досега резултати и дейности по проекта, а именно:

Изградена е прединкубационна среда за развитие на бизнес,

Организирани са информационни сесии за представяне на проекта,

Реализирана е пилотна схема за придобиване на бизнес качества и умения, разработени са 10 плана за стартиране на собствен бизнес в сферата нa агропредприемачеството и е организирано успешно участие на 20 представители в технологичното изложение Патра IQ 2019.

Създаден е план за изграждане на териториален иновационен клъстер в сектор агро индустрия в България.

Стефан Костадинов, експерт в Дирекция „ Европейска интеграция и проекти” представи Виртуалния Хъб (http://virtualhub.agroinnoeco.eu) - платформа с 14 обучителни курса за повишаване ключовите умения и качества на предприемачи, при разписване на успешен бизнес план. Обучаващите се във виртуалната платформа могат да проверят своите знания, чрез попълване на он-лайн въпросници за оценка. Платформата е отворена за всеки, който иска да подобри квалификацията си, като за целта се изисква предварителна регистрация.

Участниците в информационния ден бяха запознати с проведените практически пилотни обучения в периода февруари - март 2019г., които имаха за цел да представят основните стъпки при разработването на бизнес план. Курсовете съдържаха теоретична и практична част, бяха предвидени и индивидуални консултации за маркетинг анализи, прогнозиране на парични потоци, бюджет и търговски прогнози. Професионалните менторинг и коучинг сесии бяха проведени от опитни експерти и консултанти в сферата на бизнес управлението и кариерното развитие в предприемаческа среда.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов връчи сертификати за успешно завършени курсове по Предприемачество и Бизнес Мениджмънт, на участници в пилотната схема.

Уебсайта на проекта е: http://www.agroinnoeco.eu

Електронната платформа е : http://www.agroinnoeco.eu/index.php/join-insight

Информационен ден по проект AGROINNOECO  се проведе в БТППИнформационен ден по проект AGROINNOECO  се проведе в БТПП