Брой 2 2019

Връчиха Наградите на БАИТ за 2018

На тържествената церемония бяха отличени носителите на наградите в 10 категории: Образователна награда, Младежка награда, Журналистически принос, Държавна администрация, Общинска администрация, StartUp Компания, Успешен български ИКТ продукт, Значителен корпоративен ИКТ проект, Компания-новатор в използване на авангардни ИКТ решения и Компания с най-голям принос за популяризирането на имиджа на българската ИКТ индустрия по света.

0 коментара

Брекзит ще повлияе косвено върху българските компании, а промените в транспорта – пряко

Анализ представен от Милена Виденова, управител на Кофас за България

Независимо от вота дали Брекзит ще се случи със сделка или без, това ще се отрази съществено върху търговията в Европа, като последиците за България ще бъдат косвени, смятат анализаторите на Кофас. Те ще се проявят през основните ни търговски партньори – Германия и Италия, тъй като стокооборотът ни с Великобритания не е кой знае колко висок.

0 коментара

Състоя се Седмата национална среща на земеделските производители в България

Срещата обсъди най-належащите въпрос в земеделието, свързани с работната ръка, стратегията за напояването, новият Закон за поземлените отношения и новостите в секторната нормативна уредба. „Ще бъде създадена работна група със земеделските асоциации по закона за земята.

0 коментара