Състоя се Седмата национална среща на земеделските производители в България

Състоя се Седмата национална среща на земеделските производители в България

0 коментара

Срещата обсъди най-належащите въпрос в земеделието, свързани с работната ръка, стратегията за напояването, новият Закон за поземлените отношения и новостите в секторната нормативна уредба. „Ще бъде създадена работна група със земеделските асоциации по закона за земята.

Вече сме изпратили писма до всички асоциации, които са изразили мнение в публичното обсъждане на поземления закон. Ще направим работна група, защото нещата са много деликатни. Когато става дума за пари и земя, интересите са много разнопосочни“. Това заяви в изказването си министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов и допълни, че в момента няма нужда от бързане, имаме законова рамка, която работи, ще помолим за удължаване на срока за внасяне на закона в Народното събрание.”

Председателят на Асоциацията на земеделските производители в България Венцислав Върбанов посочи, че липсата на работна ръка се превръща в основен проблем за сектора, което изисква и нови политики за пазара на труда. Форумът представя новостите в сферата на земеделието и Общата селскостопанска политика, чрез актуални презентации и ползотворни дискусии по наболели въпроси.

Изпълнителният директор на Държавен фонд “Земеделие” Живко Живков съобщи, че е готов индикативният график за плащанията през годината. Както през 2018 основните ще бъдат реализирани през месеците март, април и май.

Повече на http://www.mzh.government.bg

Среща в АИКБ обсъди възможностите за взаимодействие с Монистерството на икономиката