Обсъдиха механизма за обхващане и задържане на деца в училище


Правителството одобри механизъм за съвместна работа на институциите, за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици.

Министърът Бисер Петков и министърът Красимир Вълчев участваха в работна среща с директори на регионалните структури на Агенцията за социално подпомагане, за обсъждане на действията за реализиране на одобрения механизъм. Ще се изградят междуинституционални екипи, в които задължително ще участва представител на дирекция „Социално подпомагане“ от съответното населено място.

Ангажиментът на структурите на Агенцията за социално подпомагане към изпълнението на механизма ще създаде допълнителна натовареност на социалните работници, но усилията със сигурност си струват и ще бъдат възнаградени, защото става дума за национален приоритет – превенция на ранното отпадане от училище и необходимостта от интегрирана политика и ангажираност на всички ведомства и институции, свързани с образованието и с личностното и професионалното развитие на децата и учениците в България, каза министър Бисер Петков.

Министърът на образованието Красимир Вълчев обясни, че предстои да се създадат правила за обмен на информация между институциите за децата и учениците, които не са обхванати в образователната система или са в риск от отпадане от училище.

Първата стъпка ще бъде осигуряване на достъп до Националната информационна система на МОН, а в бъдеще и интегриране на системите на всички ангажирани институции, обясни министър Вълчев. Той добави, че изпълнението на механизма ще засегне и процедурата за отпускане на семейни и други помощи в натура спрямо индивидуалните потребности на децата и учениците и ще засили санкциите спрямо родителите, чиито деца не посещават училище.