Обезпечаването на работна сила с необходимите дигитални умения е сериозно предизвикателство


Това може да стане по два основни начина – или като част от учебния процес, или посредством ефективно концепцията за учене през целия живот и развитие на уменията на възрастните.

Само през тази година разходите за дигитална трансформация ще достигнат 2,3 трилиона долара в световен мащаб . Изграждане на човешки, научен, организационен и институционален капацитет за развитие в тези условия, България може да осигури основно чрез инвестиране в повишаването на дигиталните умения.

За съжаление, едва 50 на сто от работодателите осъзнават нуждата от обучение и развитие на дигиталните умения на своите работници и служители. Нашата мисия е заедно да променим това – и то много бързо! Това заяви д-р Милена Ангелова - главен секретар на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) и ръководител на проект BG05M9OP001-1.128-0004 „Развитие на дигиталните умения“ по време на заключителната пресконференция за отчитане на неговото изпълнение.

Събитието беше почетено от заместник-министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова, изпълнителния директор на Агенция по заетостта Полина Маринова, председателя на НАПОО Марияна Павлова, вицепрезидента на КТ „Подкрепа“ Йоанис Партениотис, вицепрезидента на КНСБ Любослав Костов и ръководителя на управляващия орган на ОПРЧР Цветан Спасов

Повече информация и снимки на www.bica-bg.org