МИР организира Национална среща „Индустриалните зони - растеж за общините и регионите“


На срещата присъстваха близо 200 представители на местната власт, на бизнеса, медии и други заинтересовани страни от цяла България „Покажете инициатива, ние сме с вас, с тези думи при откриването на срещата министърът на иновациите и растежа Александър Пулев призова кметовете и областните управители да са активни при отваряне на процедурата за кандидатстване за индустриални зони. 

Събитието се проведе в София Тех Парк във връзка с предстоящото кандидатстване по една от най-важните процедури от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) – за развитие на индустриалните зони и паркове в страната. 

„Този месец отваряме за кандидатстване пета процедура – за развитие на индустриалните зони и паркове в България. Работим приоритетно, на пълни обороти, като успяхме да начертаем истинска стратегия, без да правим нещата на парче, с ясна визия за подкрепа на българската икономика.. С усилията на министри от Служебния кабинет, на вицепремиера Пеканов, областни управители, колеги от министерството, всички заинтересовани страни, успяхме да създадем предпоставки да се привлекат в България големи ключови международни инвеститори чрез една много ясна визия и стратегия към подкрепа на индустриалните зони у нас“, заяви министър Пулев„

По мярката ще могат да кандидатстват оператори на всички индустриални зони и паркове в страната – държавни, общински, съвместни и частни, новосъздадени или в напреднал етап на развитие по четири направления – довеждаща инфраструктура, вътрешна за зоната инфраструктура, сгради за научно-изследователска дейност и изграждане на еко инфраструктура като например зарядни станции за електро мобили. 

Бюджетът на процедурата е 212 млн. лв., минималният размер на безвъзмездната помощ за проект по мярката за индустриалните зони и паркове е 1 млн. лв., а максималната до 40 млн. лв.

В срещата участваха и Атанас Пеканов – вицепремиер по управление на европейските средства, Ангелина Бонева – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), Павел Лисев – изпълнителен директор и член на Управителния съвет на Фонда на фондовете , Иван Церовски – изпълнителен директор и член на Управителния съвет на Българската банка за развитие , Христо Етрополски – заместник изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции , Бойко Таков – изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП), директори на дирекции в МИР. 

Атмосферата в залата беше работно приповдигната.,, в очакване на процедурата.

Повече информация на https://www.mig.government.bg