Националните дни на неформалното образование 13 – 15 октомври 2022 г.

Националните дни на неформалното образование 13 – 15 октомври 2022 г.

0 коментара

Националните дни на неформалното образование са партньорска инициатива на над 30 български институции и организации от всички образователни сектори и степени, които развиват иновативни практики за неформално обучение и образование за учещи през целия живот от всички възрасти.

Програмата на “Дните” интегрира разнообразни събития и форуми, които целят да популяризират сред широк кръг публики постиженията и приносите на неформалното учене, обучение и образование в България.

Инициативата ще се реализира в периода 13 – 15 октомври 2022 г. , като ще включва:

  • Регионални дни на неформалното образование, интегриращи събития и форуми на местно равнище – теренни визити и представяне на добри практики, кръгли маси, демонстрации, базари и др. (координирани от центровете за подкрепа на личностното развитие)
  • Национална конференция (с международно участие) на тема „Кризисни предизвикателства и пост-кризисни перспективи на неформалното образование в България“, София, Ректорат на Софийски университет.

Повече на https://ncnfedu.com/ncnfedu