Конференцията за бъдещето на Европа е в заключителната си фаза


След състоялото се миналия уикенд обсъждане на проектопредложения за препоръки по всички теми.
Съобщение на пресцентъра на ЕП.

Пленарната сесия и деветте работни групи започнаха работа по окончателните предложения за препоръки на Конференцията на заседание, което се проведе на 25-26 март в Европейския парламент в Страсбург, като някои от участниците се включиха онлайн.

Предварителните проекти за препоръки, изготвени от председателите на Конференцията и говорителя на гражданите и подпомагани от общия секретариат, бяха обсъдени от всички членове на пленарното заседание: граждани, членове на ЕП, членове на националните парламенти, представители на Съвета, Комисията, социалните партньори, гражданското общество и представители на местните и регионалните власти. Тези проектопредложения се основаваха основно на препоръките, направени от европейските граждански панели, националните панели и идеите, събрани чрез многоезичната цифрова платформа, както и на приноса от дебатите, проведени по време на пленарните заседания на конференцията и заседанията на работните групи.

Представяйки работата на работните групи на Европейския парламент, евродепутатите подчертаха, че дори най-амбициозните предложения на гражданите трябва да бъдат разглеждани сериозно и се ангажираха да защитават ценната работа, извършена от европейските граждани в рамките на процеса на Конференцията. В съответствие с препоръките на гражданите много членове на ЕП призоваха за по-силни европейски политики в области като здравеопазване, външна политика, младеж, образование и култура. Според някои евродепутати Европа трябва да бъде по-амбициозна и да поеме водеща роля в цифровата свързаност, според други ЕС трябва да подкрепя своите малки и средни предприятия.

Повечето членове на ЕП подчертаха, че един по-силен Европейски съюз е в състояние по-добре да се справи с войната в Украйна. Някои определиха руското нашествие като повратен момент за бъдещето на Европа, докато други призоваха ЕС да бъде по-добре подготвен срещу бъдещи кризи.

Видеозапис от срещите на работните групи е достъпен на мултимедийния център на Парламента.

Видеозаписи от пленарните заседания могат да бъдат проследени на следните връзки:

Представяне на националните събития, принос на заинтересованите страни

• По-силна икономика, социална справедливост, работни места; Младеж, образование и култура; Цифрова трансформация
• Европейска демокрация; Ценности, права, принципи на правовата държава, сигурност
• Изменение на климата, околна среда; Здравеопазване
• Ролята на ЕС в света; Миграция

Следващи стъпки

Следващата пленарна сесия е насрочена за 8-9 април в Европейския парламент в Страсбург, където работните групи ще представят своите консолидирани предложения за препоръки. Очаква се пленарното заседание да представи окончателните си предложения за препоръки чрез консенсус на Изпълнителния съвет в края на април, така че окончателният доклад на Конференцията за бъдещето на Европа да може да бъде представен на председателите на институциите на ЕС на 9 май в Страсбург.