Как да проследите Учредителната пленарна сесия на Конференцията за бъдещето на Европа

Как да проследите Учредителната пленарна сесия на Конференцията за бъдещето на Европа

0 коментара

Конференцията ще се проведе В събота, 19 юни, в Страсбург с физическо и дистанционно участие

Учредителната пленарна сесия на Конференцията за бъдещето на Европа ще бъде излъчвана на живо на платформата на EbS+.https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/2/20210619

Видеозаписи на откъси ще бъдат достъпни на платформата на EbS след приключването й. Събитието също така ще бъде излъчвано на живо на интернет страницата на Европейския парламент , както и на Фейсбук страницата на институцият аhttps://www.facebook.com/europeanparliament.

Където можете да участвате в Конференцията за бъдещето на Европа., като публикувайте вашите въпроси и коментари сега!

Видео и аудио запис от събитието, както и снимков материал може за изтеглите от тук. https://multimedia.europarl.europa.eu/en/conference-on-future-of-europe_17609_pk

Пленарната сесия на Конференцията ще се състои от 108 представители на Европейския парламент, 54 представители на Съвета на ЕС (по двама от всяка държава членка), 3 представители на Европейската комисия, 108 представители на всички национални парламенти на равни начала, както и граждани. 108 европейци ще участват в обсъждането на идеи, произтичащи от гражданските панели и многоезичната цифрова платформа: 80 представители от европейските граждански панели, от които най-малко една трета ще бъдат на възраст под 25 години, 27 представители на национални граждански панели или прояви на конференции (по един от всяка държава членка), както и председателят на Европейския младежки форум. Ще участват също така по 18 представители от Комитета на регионите и от Европейския икономически и социален комитет, и по 8 представители от социалните партньори и гражданското общество. Процесът на подбор на представители на гражданите ще приключи в близко бъдеще.