Светозар Илиев беше избран за председател на УС на БАИТ

Светозар Илиев беше избран за председател на УС на БАИТ

0 коментара

Общото събрание на асоциацията избра нов управителен и контролен съвет за следващите две години

Светозар Илиев, управител на „Алтерко роботикс” ЕООД е новият председател на УС на БАИТ, избран на Общото отчетно-изборно събрание на асоциацията, което се проведе на 3 юни тази година. Преди това той бе член и заместник-председател на Управителния съвет на асоциацията. Илиев има над 15 години опит в областта на финансите, 10 от които в сектора на технологиите. През 2010 г. се присъединява към групата Алтерко. Понастоящем е управител на „Алтерко роботикс“ ЕООД. Има бакалавърска степен по бизнес администрация от Университета в Портсмут, Великобритания, където завършва с отличие.

Общото събрание благодари за успешната работа на Огнян Траянов, който бе начело на организацията два последователни успешни мандата. В отчета си за изтеклия период Огнян Траянов акцентира на основните постижения на БАИТ и свързаните с тях дейности, които бяха повлияни от пандемията с Ковид-19. Въпреки ситуация, асоциацията продължи да работи по изпълнението на своите основни приоритети - образование, дигитализация, иновации, устойчивост, повишаване на добавената стойност, предвидимост в данъчната и осигурителната тежест, киберсигурност.

Новоизбраният председател Светозар Илиев даде заявка за приемственост в основните приоритети на БАИТ като към тях ще допринесе още и с опита си в навлизането и трайното установяване на български компании и техните продукти и услуги на външни пазари.

За членове на УС бяха избрани:

Светозар Илиев, Алтерко роботикс ЕООД - председател
Иван Доброволов - БГАсист ООД
Ирина Радоева - АПИС Христович ЕООД
Калин Димчев - Майкрософт България ЕООД
Наталия Футекова, И Ар Пи България ООД
Теофил Шиков - Аут2Баунд ООД
Огнян Траянов – ТехноЛогика ЕАД
Весела Калъчева – изпълнителен директор на БАИТ.
Общото събрание на БАИТ избра и Контролен съвет с мандат 2021-2023 г.:
Милчо Боров, Кантек ЕООД – председател
Теодор Захов - Биотим Софтуер ООД
Пламен Николов - Триера Софт ООД
Николай Илиев - Некст Лаб ЕООД
Веселин Тодоров - Сиела Норма АД
Петър Стефанов – Фрекълз ЕООД
Петър Иванов - Алсо България ЕООД

Общото събрание благодари на досегашния председател на КС на БАИТ Теодор Захов, за двата последователни успешни мандата.