Проведе се експертна дискусия на тема „Борсова търговия с природен газ”

Проведе се експертна дискусия на тема „Борсова търговия с природен газ”

0 коментара

Дискусията бе посветена на стъпките за либерализиране на пазара на природен газ на територията на Р България, на стартирането на борсовата платформа на „Газов хъб Балкан” и програмата за освобождаване на количествата природен газ.

Форумът бе открит от доц. д-р Атанас Георгиев, гл. редактор на сп. „Ютилитис“. С изказвания и презентации се включиха:

  • Кирил Равначки – Изпълнителен директор на Газов Хъб Балкан ЕАД
  • Светослав Иванов – Председател на Българска асоциация природен газ
  • Кирил Темелков – Зам.-председател на Българска газова асоциация
  • Модератор на дискусията бе Костадин Сирлещов, управляващ съдружник в CMS България

Освен презентаторите , становища и предложения изказаха и много от участващите в кръглата маса експерти, научни дейци, предприемачи. Дискусията бе организирана от екипът на списание Ютилитис.

Презентация "Газов хъб Балкан"

Презентация K Teмелков Пазарът на природен газ