Двама учени си поделиха Голямата награда "Питагор" 2018 за цялостен принос

Двама учени си поделиха Голямата награда "Питагор" 2018 за цялостен принос

0 коментара

Националният археологически музей събра цвета на българската наука на Церемония по връчването на годишните награди на МОН "Питагор".

Жури от изтъкнати представители на българската наука, под председателството на проф. Костадин Костадинов, трябваше да открои победителите измежду 44 номинирани изявени учени и колективи.

Голямата награда "Питагор" за цялостен принос в развитието на науката бе връченаот министър Красимир Вълчев на проф. д-р Екатерина Титянова от Медицински факултет на СУ "Св. Кл. Охридски" и на чл.-кор. проф. Илия Рашков от Института по полимери към БАН. Те получиха статуетка "Питагор", грамота и парични суми от по 6000 лв.

Проф. Титянова е ръководител на клиника "Функционална диагностика на нервната система" при Военномедицинската академия и ръководител на катедра "Неврология, психиатрия, физиотерапия и рехабилитация, превантивна медицина и обществено здраве" при Медицинския факултет на СУ "Св. Климент Охридски", утвърден международен експерт за Централна и Източна Европа в лечението на мозъчни инсулти.

Проф. Рашков работи в областта на полимерите и полимерните материали, има 8 патента, 44 авторски свидетелства и е бил ръководител и водещ учен в над 50 научни или научно-приложни проекта.

Голямата награда за млад учен - статуетка "Питагор" и 12000 лева, получи д-р Даниела Донева от ИЯИЯЕ - БАН. Тя е магистър по астрофизика и звездна астрономия и доктор по физика към Физическия факултет на СУ. Носител е и на Хумболтова стипендия за периода 2012 г.-2015 г.

"Питагор" за утвърден учен в областта на природните и инженерните науки, плакет и по 4000 лв. получиха проф. Радостина Стоянова от Института по обща и неорганична химия - БАН, и проф. Славка Чолакова от СУ "Св. Кл. Охридски".

Проф. Стоянова е ръководител на лаборатория "Интерметалиди и интеркалационни материали”. Научните й разработки са свързани с изследвания и търсене на нови икономически изгодни, безвредни и екологично съвместими презаредими батерии.

Проф. Чолакова е ръководител на катедра Инженерна химия и фармацевтично инженерство към Факултета по химия и фармация на СУ "Св. Климент Охридски". През периода 2015-2017, проф. Чолакова е публикувала 24 научни статии в списания с висок фактор на влияние.

"Питагор" за утвърден учен в областта на здравето и медицинските науки, плакет и 8000 лв. получи проф. Здравко Каменов от Медицински университет - София. Проф. Каменов е ръководител Катедра по вътрешни болести на Медицински факултет, МУ - София. Той работи в областта на захарния диабет и свързаните с него ендокринни проблеми и диабетни състояния.

"Питагор" за утвърден учен в областта на социалните и хуманитарните науки - плакет и 4000 лв., получи проф. Тодор Танев от СУ "Св. Кл. Охридски". Научните му интереси са в сферата на стратегическото управление на обществените процеси. Автор е на 7 монографии и множество научни студии, статии и доклади.

Със същата награда за принос в същата област бе награден проф. Иван Младенов от Института за литература при БАН. Той е един от световно признатите специалисти по семиотика и по наследството на Чарлс Пърс.

Питагор" за успешен ръководител на международни проекти получи проф. Георги Вайсилов от Факултет по химия и фармация на СУ "Св. Кл. Охридски. Освен плакета, той получи и парична награда от 8000 лв.Научните интереси на проф. Вайсилов са основно в областта на квантово-химичното моделиране на каталитични системи. През периода 2015 - 2017 г. проф. Вайсилов е автор на 18 научни публикации с общ импакт фактор 133, една от които е в престижното списание Nature Materials. Проф. Вайсилов е водещ автор в 6 от тези 18 научни статии.

"Питагор" за научен колектив с успешна експлоатация и комерсиализация на научните резултати, плакет и 8000 лв. бе връчена на проф. Павлинка Долашка от Института по органична химия с център по фитохимия към БАН. Проф. Долашка и нейният колектив са доказали антивирусните свойства на нови гликопротеини, изолирани от морски и градински охлюви, срещу репликацията на Херпес симплекс вирус, тип 1, Епщайн-Бар вирус,Полиовирус тип 1, Коксаки вирус В1 и Респираторен синцитиален вирус.

"Питагор" за фирма с най-много инвестиции в научноизследователска и развойна дейност, плакет и по 4000 лв, получиха две фирми:софтуерната компания "Ви ЕмУеър България" с управител Диана Стефанова и "ПИ ПИ ДИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД с управител Светлана Спасова.Дружеството извършва научно-изследователска и развойна дейност в областта на естествените и медицински услуги.

Наградата "Питагор" за значим принос на български учен, работещ в чужбина., е проф. Красимир Панайотов от Института по физика на твърдото тяло при БАН, който получи плакет и 8000 лв. Той е професор в Свободния Белгийски университет в Брюксел и член на Института по физика на твърдото тяло към БАН.

На церемонията бе връчена и наградата "Елзевиер", за отлични постижения в глобалните научни изследвания за 2018 г. Тя се базира на научноизследователско проучване от приблизително над 100000 "изследователски теми", в които научните изследвания в България имат значително и нарастващо глобално въздействие. Отличието получи проф. Валя Банкова от БАН и Институтът по органична химия с Център по фито химия към БАН.

Наградата на Кларивейт Аналитикс за 2018 г. получи проф. Петя Осенова от факултет "Славянски филологии" на СУ "Св. Климент Охридски" за отлични постижения и влиятелност в областта на социалните науки. Цели 15 % от нейните публикации са сред първите 10 най-цитирани в техните категории.

Повече за наградите на страницата на МОН http://www.minedu.government.bg