Клъстер „Подемна техника“ подписа моморандум за сътрудничество с Македоно-българската стопанска камара

Клъстер „Подемна техника“ подписа моморандум за сътрудничество с Македоно-българската стопанска камара

0 коментара

Споразумението е насочено към насърчаване и улесняване на бизнес контактите и на взаимодействието между предприятията от бранш „Телферо и краностроене“ и членовете на смесената камара. Предвижда се възможност за съвместно участие в проекти, извършване на проучвания, предоставяне на експертиза, организиране и участие в съвместни инициативи. Добрите икономически връзки, поставянето на страните от Западните Балкани във фокуса на политиката на Европейския съюз и обявените инициативи за стартиране на значими инфраструктурни проекти, засилват интереса на българските предприятия към пазарите в Македония.

Повече на http://www.bcci.bg/news/13175