Брой 3 2018

Германия става изключително перспективна за българския бизнес, строителството е в спад

Милена Виденова, управител на Кофас България

Трудностите пред новото правителство в Германия категорично не се отразяват на перспективите на българския бизнес с тази страна, даже точно обратното. От друга страна, строителството като сектор, продължава да изживява труден период, което родните предприемачи също би трябвало да имат предвид.

0 коментара
1698_01.JPG

Европейски работодатели обсъдиха предизвикателствата пред пазара на труда

Срещата в София е част от календара на Българското председателство на Съвета на ЕС, а съорганизатори са ЕИСК и Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР). Темата на форума бе "Преодоляване на разликата в уменията за растеж и създаване на работни места - бизнес перспективи" . Във фокуса на дискусията бяха въпросите:

0 коментара

Клъстер „Подемна техника“ подписа моморандум за сътрудничество с Македоно-българската стопанска камара

Споразумението е насочено към насърчаване и улесняване на бизнес контактите и на взаимодействието между предприятията от бранш „Телферо и краностроене“ и членовете на смесената камара. Предвижда се възможност за съвместно участие в проекти, извършване на проучвания, предоставяне на експертиза, организиране и участие в съвместни инициативи.

0 коментара

Съветът на министрите на земеделието на ЕС прие Заключения за ОСП

"Заключенията съдържат визия за основните елементи на бъдещата Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г.,, която споделя мнозинството от държавите-членки. Ето защо бих искал да благодаря на всички мои колеги в Съвета и техните екипи за духа на съгласие, за консенсусното настроение и за цялата упорита работа и доброто сътрудничество през последните месеци ", заяви министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов.

0 коментара

Българското председателство инициира дискусия в Съвета на ЕС за социална Европа 2020

По инициатива на Българското председателство Съветът на ЕС по заетост и социална политика проведе важен политически дебат за бъдещето на социална Европа след 2020 г. в Брюксел, Белгия. По време на дискусията министрите на труда и социалните въпроси на държавите членки обмениха опит и обсъдиха какви промени са необходими- за насърчаването на заетостта, социалното сближаване, борбата с бедността и подкрепата на хората в неравностойно положение.

0 коментара
1694.JPG

Започна Sofia Startup Expo 2018

35 фирми-изложители, 7 финансиращи институции, 20 лектори, 10 стартъпа, превърнали се вече в успешен бизнес, 12 лидери, предприемачи, бизнес ангели и визионери участват в Sofia Startup Expo 2018. сряда , 14.03. Първото в България изложение за стартиращи иновативни компании се провежда в Иновационен форум „Джон Атанасов“, София Тех Парк.

0 коментара

Първа кръгла маса по проекта „Сподели България“ се проведе в Банско

„Съвместният проект „Сподели България“ между Министерство на земеделието, храните и горите и Министерство на туризма предвижда създаване и популяризиране на 12 винено-кулинарни дестинации в 50 общини с над 100 туристически обекта в България. Разчитаме на диалога с местния бизнес, с производителите и общините, за да намерим най-правилната и успешна реализация на маршрутите. Проектът е отворен за надграждане“.

0 коментара

Учреди се Българско - македонска търговско промишлена палата

В присъствието на около 40 представители на фирми и физически лица, се взе решение за учредяване и подготовка на регистрацията на Българско македонска търговско промишлена палата ( БМТПП ), като отделно юридическо лице, Сдружение, по ЗЮЛНЦ. Събранието беше открито от главният секретар на БТПП, Васил Тодоров, който представи учредителите и организира гласуване на ръководни органи.

0 коментара

"Следвай идеите си - стани предприемач"

Под този надслов се проведе Конференция посветена на младежкото предприемачество в Европа. Конференцията бе открита от министърът на икономиката Емил Караниколов, който заяви, че основно предизвикателство за Европа е създаването на условия, в които да има повече предприемачи, тъй като благодарение на тях се създават нови предприятия, нови работни места, развиват се нови умения и пазари.

0 коментара

Отличиха победителите в конкурса „Наградите на БАИТ“ за 2017 г.

За 7-ма поредна година кампанията и церемонията за Наградите на БАИТ. са под патронажа на Президента на Република България. Това издание на конкурса е и под егидата на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

0 коментара