Учреди се Българско - македонска търговско промишлена палата


В присъствието на около 40 представители на фирми и физически лица, се взе решение за учредяване и подготовка на регистрацията на Българско македонска търговско промишлена палата ( БМТПП ), като отделно юридическо лице, Сдружение, по ЗЮЛНЦ. Събранието беше открито от главният секретар на БТПП, Васил Тодоров, който представи учредителите и организира гласуване на ръководни органи.

С приветствие към учредителите се обърнаха Цветан Симеонов, председател на БТПП, Н.Пр. посланика на Република Македония Марян Гьорчев и председателят на Македонско-българската стопанска камара Зоре Темелковски. Беше приета и Примерна Програма за дейността на новоучредената палата през 2018 г., която е отворена за допълване с нови идеи и дейности.

За председател на УС на БМТПП единодушно бе избран Пламен Павлов, председател на Инициативния комитет, човекът който е в основата на цялостната работа по подготовката на създаване на сдружението. Той е председател на Българската газова асоциация.

В приветствието си Цветан Симеонов каза, че БТПП ще оказва пълна подкрепа на новоучредената смесена палата. Учредяваме смесената палата в момент, в който е налице ентусиазъм сред българския и македонския бизнес ( след подписването на Договора между двете страни ), че перспективите са много добри и в момента правим историческа крачка.

Н.Пр. Марян Гьорчев изтъкна изключителната подкрепа на БТПП за развитието на двустранните икономически отношения до сега . „Република България е между първите 5 страни по външно търговски стокообмен, значително нарасна туристическия обмен, повиши се доверието и взаимното уважение между гражданите. Създадена бе и първата Българско македонска търговска банк,. каза посланик Гьорчев и допълни, че уважение заслужават и усилията които положиха от Македонско-българската стопанска камара и особено председателя й Зоре Темелковски, чиито пионерски подходи доведоха до сближаване и развитие на икономическите връзки между български и македонски компании. „Сигурен съм, че може много повече, особено ако инвестираме в изграждането на цифровата икономика, коридор номер 8, който ще осигури и нови преносни системи, каза още посланикът.

1692-1.jpg

Зоре Темелковски, изтъкна сериозният ръст на стокооборота между двете страни, в сравнение с този преди 3 години, когато бе учредена смесената стопанска камара. За това време, Камарата вече има изградени структури, има много добри партньорски отношения между фирми от двете страни,, има спечелени общи проекти за евро финансиране с Варненския университет. Има вече 3 – ма сериозни инвеститора в България, Смесената стопанска камара се разви като сервиз за бизнеса от двете страни, благодарение на изключителната подкрепа от страна на БТПП, подчерта Темелковски и изрази оптимизъм за развитието на ново учредяващата се Българско македонска търговско промишлена палата.