Удължава се срокът за кандидатстване по лозарската програма


Удължава се срокът за кандидатстване по лозарската програма До 22 юни 2012 г. ще продължи приемът на единни заявления за подпомагане по мерките от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор. Програмата се прилага като финансов инструмент в България за периода 2008/2009 – 2013/2014 г. Общият бюджет по програмата до 2014 г. е 112 683 000 евро, като финансирането е от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ).

По нея могат да кандидатстват собственици, арендатори или наематели на лозови насаждения, регистрирани като лозарско стопанство, съгласно Закона за виното и спиртните напитки (ЗВСН). Необходимо е да притежават удостоверение за право на участие по съответната мярка, издадено от Изпълнителната агенция по лозата и виното.