АИКБ бе инициатор и съорганизатор на два международни форума на високо равнище


Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) в партньорство с Веолия България организираха  в София два международни форума на високо равнище: конференция на тема „Устойчива и ефективна енергийна система за стабилна и сигурна икономика“    и конференция на тема „Интелигентно потребление на водни ресурси и Синя дипломация“     

Конференциите събраха на едно място представители на европейските институции, политици, представители на индустрията, академичните среди и други заинтересовани страни.

На енергийния форум бяха  представени актуалните тенденции в европейското законодателство, както и възможност да се обсъдят енергийните решения, с които бизнесът може да бъде по-ефективен и по-малко въглеродно-интензивен и как да се гарантира стабилното подаване на енергия от възобновяеми източници посредством комбинирането с устойчиви системи за съхранение.

 В изказването си при откриване на конференцията , председателят на АИКБ Васил Велев заяви, че „ Не може да има конкурентна индустрия без сигурни енергийни доставки на конкурентни цени.Икономиката на Европейския съюз (ЕС) напоследък не се развива достатъчно динамично и за това свидетелстват резултатите от миналата година, както и прогнозите за тази. В последно време ръстът на брутния вътрешен продукт е в диапазона 0 и 1 процент, докато в САЩ е между 2 и 3, Руската федерация е 3 и над 3 процента, Китай между 4 и 5, Индия - 6-7", посочи още Васил Велев.

По думите му, през последните 5 години Европа допълнително е намалила своя дял в световната икономика. Освен това делът на държавните разходи на европейските страни нараства. "Тоест има спадащ дял в икономиката и растящ дял на държавните и социалните разходи", коментира Васил Велев. Според него причините за това са много. Сред тях са демографската криза липсата на достатъчно кадри от инженерни специалности и регулациите.

Позиция по темата изразиха председателят по Комисията по енергетика  на НС Делян Добрев, министърът на иновациите и растежа Росен Карадимов, директорът на ББР Цанко Арабаджиев, зам. министъра на енергетиката Ива Петрова, директорът на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) Ангелин Цачев, председателят на КЕВР Иван Иванов. 

Според Димитрис Димитриадис, президент на Секция „Външни отношения“ в Европейския икономически и социален комитет, основният проблем не са инвестициите, а времето. И допълни, че Европа е закъсняла с 12 години, за да предприеме важни мерки за осигуряване на сигурна и устойчива енергия, която е необходима за икономическата сигурност на ЕС.

Пиетро Франческо де Лотто, , президент на Консултативната комисия за индустриални промени в ЕИСК заяви, че Европа е допуснала 3 огромни грешки, а именно станала е зависима по отношение на защитата си от САЩ, на енергията от Русия и на индустрията си от Китай. И сега, 25 години по-късно осъзнаваме, че се нуждаем от индустриална политика в стратегически сектори. Затова  е необходимо всички държави да говорят в един глас, защото държавите в ЕС са прекалено малки, за да се справят сами. Трябва да избегнем зависимостта от вън, ЕС трябва да има стратегическа автономия на икономиката си“.

На форума беше разгледано още как да се гарантира стабилното подаване на енергия от възобновяеми източници посредством комбинирането с устойчиви системи за съхранение.

 „Липсата на воля за създаване на истински вътрешен енергиен пазар в ЕС струва 30% повече за икономиките ни. Ако успеем да си гарантираме производство на ключови суровини ще можем да бъдем конкурентноспособни. Затова обаче е необходимо всички държави да говорят в един глас, защото държавите в ЕС са прекалено малки, за да се справят сами. Трябва да избегнем зависимостта от вън, ЕС трябва да има стратегическа автономия на икономиката си“, заключи Пиетро Де Лотто, президент на Консултативната комисия за индустриални промени в ЕИСК

Участие в събитието взеха и регионалният директор на "Веолия" за България и Гърция Франсоа Деберг, главният изпълнителен директор на НЕК Мартин Георгиев, председателят на специализираната секция „Транспорт, енергетика, инфраструктура и информационно общество“ на ЕИСК Байба Милтовица, докладчикът на ЕИСК Андреа Моне, както и представители на държавните и общински институции, бизнеса, социалните партньори и гражданското общество.

Сред ключовите теми на конференцията за водните ресурси  “ Интелигентно потребление на водни ресурси и Синя дипломация“   бяха ефективните технологични и иновативни решения за насърчаването на трансграничното сътрудничество по въпросите на водата в условията на задълбочаващ се воден стрес, как България да насърчи интелигентното използване на водата и има ли вече добри практики у нас.

Повече за дискусиите по двете конференции на https://bica-bg.org