Министерството на туризма отвори за кандидатстване втората мярка за подпомагане на туристическия сектор


Министерството на туризма отвори за кандидатстване втората мярка за подпомагане на туристическия сектор

Крайният срок за кандидатстване е 04.02.2022 г. в 16:30 часа.

Министерството на туризма отвори за кандидатстване втората мярка за предоставяне на безвъзмездни средства на стойност 30 млн. лв. по Схема BG-176789478-2021-06 – Предоставяне на безвъзмездни средства за подпомагане на туристическия сектор за компенсиране на загуби, възникнали пряко и/или косвено от ограниченията в дейността на предприятията поради въведените противоепидемични мерки и приложения към тях.

Безвъзмездните средства ще се предоставят еднократно и ще се разпределят на пропорционален принцип спрямо броя на подадените и допуснати до разглеждане заявления за подпомагане и реализирания оборот без ДДС през 2019 г., но не повече от 20 на сто от същия.

Указанията и правилата са публикувани в Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ). Схемата вече е отворена за кандидатстване от, 28.01.2022 г. Крайният срок за кандидатстване изтича на 04.02.2022 г. в 16:30 часа.

За да кандидатствате по схемата, тук:

https://enims.egov.bg/bg/s/Procedure/Info/66d49bbd-2d91-44d6-a4c4-bf3de5681181
Всякакви уточнения и въпроси по схемата могат да бъдат задавани в писмен вид, на следната електронна поща: [email protected]