АОРБ и Синдикатите с искане за конституиране на Комитет за наблюдение по Следващо поколение Европейски съюз


Национално представителните организации на работодателите и на работниците, и служителите, изпратиха писмо до министър-председателя Стефан Янев, заместник министър-председателя по управление на европейските средства Атанас Пеканов и министъра на финансите Валери Белчев с искане за конституиране на Комитет за наблюдение по Следващо поколение Европейски съюз с подкомитети на Националния план за възстановяване и устойчивост и на Фонда за справедлив преход, включително и на прилагането на финансови инструменти.

Разчитаме, че допълването на дейностите по наблюдение и контрол върху всички интервенции със средства от европейските фондове и съответното национално съфинансиране ще повиши ефективността, доверието и прозрачността на тези процеси, прилагайки по най-добър начин разпоредбите и добрите практики на Европейския съюз и ще създаде дълготраен положителен ефект за нашата страна, се казвз в Писмото.

В допълнение - подобен комплексен обхват ще позволи набирането на сравнима и достоверна информация и поставянето на обективна и системна основа на дискусията за намирането на оптимално съотношение между инструментите и мерките по различните области на интервенции, както и относно съотношението между пряката безвъзмездна финансова подкрепа за иновациите и инвестициите, от една страна, и финансовите инструменти, от друга страна,.

Надяваме на Вашето разбиране и своевременна реакция – доколкото създаването на Комитети за наблюдение е от компетенциите на Министерски съвет.

Писмото е подписано от Васил Велев, от името на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, Пламен Димитров, КНСБ и от Димитър Манолов КТ Подкрепа

Цялото Писмо на https://bica-bg.org