Зам.министър Лъчезар Борисов връчи сертификат за инвестиция за 46 млн. лв.


Сертификатът е за инвестиция клас А по Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) и бе връчен на изпълнителният директор на фирма „VMWare“ Дияна Стефанова. Сертификатът е на стойност 46 061 000,00 лв., в резултат на който ще бъдат разкрити над 500 нови работни места.

Oт създаването си през 2007 г., компанията е инвестирала над 350 млн. лв. на българския пазар, превръщайки София в един от трите основни стратегически центрове за научно-изследователска и развойна дейност за „VMware“ в световен мащаб.

Зам.-министър Борисов благодари на компанията, че с дейността си утвърждава България като един от лидерите в ИТ сектора в глобален и регионален мащаб. От своя страна, Дияна Стефанова подчерта, че Основната цел на настоящия инвестиционен проект е свързана с разширяването на съществуващото предприятие: ще се разшири обемът на изследване и разработване на нови софтуерни продукти, както и ще се увеличи броя на служителите през следващите години. Работният капацитет на "ВиЕмУеър България" ЕООД ще подобри разработването на нови продукти и ще предложи професионални услуги по внедряване на закупените от клиентите продукти.