Ръст от 18% при регистрациите за електронна фактура отчита ЧЕЗ ЕЛЕКТРО


Устойчиво нараства броят на клиентите, които оценяват удобството, сигурността и екологичните ползи на електронната фактура.

Отказалите се от хартиения документ вече са 423 000. Статистиката отчита ръст от 18% при регистрациите за електронна фактура през първото тримесечие на тази година, в сравнение със същия период на 2018 г. Над 6% от регистрациите за получаване на фактура онлайн са направени през фейсбук-профила на Дружеството @cezelectrobg.

Освен безспорните си екологични ползи, електронната фактура е изключително удобна за клиентите. Те я получават веднага след издаването ѝ и имат достъп до архив на месечните си сметки за електроенергия. Тя е валиден, електронно подписан данъчен документ, който е напълно идентичен с хартиената версия.

Електронната фактура гарантира сигурна защита на личните данни, спестява време и дава възможност за лесно и практично контролиране на разходите. Бързото и навременно получаване на информацията за месечните задължения, сигурният достъп до данните по всяко време, осигуряват допълнително спокойствие и комфорт.

Електронната фактура е безплатна услуга, която може да бъде заявена на www.cez.bg, през фейсбук-профила на Дружеството @cezelectrobg, в центровете за обслужване на клиенти на „ЧЕЗ Електро България“ АД, на телефон 0700 10 010 или в офисите на Изипей.

За регистрацията е необходим клиентски номер, оторизационен код и имейл адрес. След регистрацията, клиентите могат да следят документите си както в електронния архив на сайта, така и на посочения от тях имейл адрес.