Новите кредитни продукти за МСП на Банка ДСК бяха представени в БТПП


Информационен ден, организиран от Съвета по иновации и развитие на технологиите при БТПП, запозна присъстващите представители на на бизнеса с възможностите за финансиране. Румяна Иванова, директор на Дирекция „Малки и средни предприятия и агробизнес” в ЦУ на Банка ДСК, представи темите:

БАНКА ДСК“ – партньор на бизнеса и земеделските производители в България; и Банка ДСК в подкрепа на малкия и среден бизнес, чрез европейски и национални гаранционни схеми“. Презентацията можете да видите ТУК... След нея, Eвгений Иванов, генерален мениджър на “Евроконсултантс България С.А” АД, изнесе експозе на тема „Възможности за финансиране на проекти на фирми по ЕСИФ през 2017 г.”

В дискусията се включиха: доц. Емил Влахов от Институт за физика на твърдото тяло при БАН, Георги Бахаров от фирма Дендрит. Доц. Георги Райчевски от ГИС Трансфер център. Информационният ден бе открит и модериран от доц.д-р Йосиф Аврамов, съпредседател на СИРТ и член на УС на БТПП.

Повече по темата на http://www.infobusiness.bcci.bg