Сдружение „Подкрепа за дебют”


Сдружение „Подкрепа за дебют” организира тренинг обучение по художествени занаяти и предприемачески умения в НИХЗИ Орешак

Майсторските работилници по художествени занаяти и предприемачески умения по проект „Младежки занаятчийски работилници-първи умения по предприемачество” проведоха двудневен тренинг в Националното изложение по художествени занаяти и изкуства/ НИХЗИ / Орешак. Уърк шопът включваше запознаване с Националното изложение, наблюдаване на демонстрации по отделните занаяти, работа с майстор, самостоятелна работа по керамика, дърворезба и тъкане на хоризонтален стан, както и седянка за работа в група по плетиво, текстил и кожи, работа с глина на маса, техника фуршове и моделиране.

Тренингът провокира „чираци и майстори”, участници в проекта, към творчество и търпение, разшириха познанията им за развитието на занаятите и традициите в троянския край. Към групата се присъединиха местни млади хора, радетели за развитие на художествената култура и приложните изкуства от група „Цветно”.

Изключително топлото посрещане и съдействие от ръководството, служителите и майсторите от НИХЗИ, създаде възможност за пълноценна работа в групите по отделните занаяти. В групата по керамика с майстор Росица Томова работиха Мишо Михайлов, Мария и Кристиян, в групата по дърворезба, с майстор Петър Андреев работиха Гери, Елена, Марияна, Лина и Михаил, в групата по тъкане на хоризонтален стан, с майстор Светлана Салапанова, работиха Ели и Марияна. В тренинга се включиха и местни младежи от група „Цветно”- Силвия, Невена, Божил и Христо. Работата на младите хора беше наблюдавана от многобройните туристи и се превърна в допълнителна туристическа атракция.

Двете групи заедно изслушаха практически насочената беседа на Иван Чакъров, управител на НИХЗИ, за възможностите за създаване и развитие на малък бизнес в областта на художествените занаяти, за значението им за развитие на културен и селски туризъм, за взаимната им връзка и развитието на страната като туристическа дестинация. Предприемачеството в занаятите и адаптирането им към съвременния бит и култура е възможност за успешен малък бизнес и професионална и творческа изява на креативни млади хора, каквито безспорно са участниците в уъркшопа, каза Иван Чакъров и прикани младите „майстори” да работят в посока съхраняване на традициите и адаптиране на занаятите. Кметът на община Троян, Донка Михайлова, връчи дипломите на участващите в уърк шопа млади хора, като изрази надежда за личностното им развитие и принос за съхраняване на тази традиционна материална и жива култура.

Момчетата от група „Цветно”Божил и Христо, участваха вечерта и в традиционната за младежките работилнициседянка, която се проведе в уютния битов кът в къщата за гости „Неделя’.

Повече за работилниците и тренинга „Уърк шоп Орешака 2013”- в страницата на „Подкрепа за дебют” във фейсбук.

Проектът се осъществява с подкрепата на ЕС и на Програма „Младежта в действие”.

Майсторските работилници по художествени занаяти и предприемачески умения по проект „Младежки занаятчийски работилници-първи умения по предприемачество” проведоха двудневен тренинг в Националното изложение по художествени занаяти и изкуства/ НИХЗИ / Орешак.

Уърк шопът включваше запознаване с Националното изложение, наблюдаване на демонстрации по отделните занаяти, работа с майстор, самостоятелна работа по керамика, дърворезба и тъкане на хоризонтален стан, както и седянка за работа в група по плетиво, текстил и кожи, работа с глина на маса, техника фуршове и моделиране.

Тренингът провокира „чираци и майстори”, участници в проекта, към творчество и търпение, разшириха познанията им за развитието на занаятите и традициите в троянския край. Към групата се присъединиха местни млади хора, радетели за развитие на художествената култура и приложните изкуства от група „Цветно”.

Изключително топлото посрещане и съдействие от ръководството, служителите и майсторите от НИХЗИ, създаде възможност за пълноценна работа в групите по отделните занаяти. В групата по керамика с майстор Росица Томова работиха Мишо Михайлов, Мария и Кристиян, в групата по дърворезба, с майстор Петър Андреев работиха Гери, Елена, Марияна, Лина и Михаил, в групата по тъкане на хоризонтален стан, с майстор Светлана Салапанова, работиха Ели и Марияна. В тренинга се включиха и местни младежи от група „Цветно”- Силвия, Невена, Божил и Христо. Работата на младите хора беше наблюдавана от многобройните туристи и се превърна в допълнителна туристическа атракция.

Двете групи заедно изслушаха практически насочената беседа на Иван Чакъров, управител на НИХЗИ, за възможностите за създаване и развитие на малък бизнес в областта на художествените занаяти, за значението им за развитие на културен и селски туризъм, за взаимната им връзка и развитието на страната като туристическа дестинация. Предприемачеството в занаятите и адаптирането им към съвременния бит и култура е възможност за успешен малък бизнес и професионална и творческа изява на креативни млади хора, каквито безспорно са участниците в уъркшопа, каза Иван Чакъров и прикани младите „майстори” да работят в посока съхраняване на традициите и адаптиране на занаятите. Кметът на община Троян, Донка Михайлова, връчи дипломите на участващите в уърк шопа млади хора, като изрази надежда за личностното им развитие и принос за съхраняване на тази традиционна материална и жива култура.

Момчетата от група „Цветно”Божил и Христо, участваха вечерта и в традиционната за младежките работилнициседянка, която се проведе в уютния битов кът в къщата за гости „Неделя’.

Проектът се осъществява с подкрепата на ЕС и на Програма „Младежта в действие”.

Повече за работилниците и тренинга „Уърк шоп Орешака 2013”- в страницата на „Подкрепа за дебют” във фейсбук.