Дуалното обучение влиза в университетите


Тази есен стартира проектът „Студентски практики 2“, в който има сериозен модул за въвеждане на дуалното обучение във висшето образование – включване на практическо обучение в бакалавърски и магистърски програми. 

Това каза министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков на форума „Европа успява с качествено образование и отговорен бизнес”. Проектът ще се финансира по Програма „Образование“ и ще предоставя качествена професионална подготовка за студенти в реални работни условия. Чрез него се улеснява и преходът от учебното заведение към работното място, което ще допринесе за по-добра реализация на младите хора. 

След втори курс студентите ще имат възможност да получават конкретни умения в работна среда, а в университета ще доразвиват основните си знания, като целта е да се изградят като специалисти още докато учат, обясни той. През тази есен също ще стартира и българо-швейцарският проект „Дoмино 2“ за дуалното образование в професионалните училища. 

Чрез него образователните институции получават възможност да разширяват и да подобряват дуалните си паралелки. Успешно се реализира и проектът „Ученически практики“, който предоставя практическо обучение в реална работна среда и подпомага създаването на учебно-тренировъчни фирми по професии и специалности с приоритетно значение за икономиката. 

През тази година Министерството на образованието и науката инициира и покриването на разходите за социални и здравни осигуровки на ученици, включени чрез обучение в работа. „Бизнесите са освободени от този ангажимент и така могат да предоставят по-голямо заплащане за тези ученици“, уточни проф. Цоков. 

Повече по темата на https://www.mon.bg