Цветан Симеонов е новият стар председател на БТПП


35-тото Редовно Общо събрание на БТПП избра за четвърти път Цветан Симеонов за Председател на УС на Българската търговско-промишлена палата

Избран бе нов Управителен съвет, съставен от 85 членове.

Досегашният главен секретар на Палатата, д-р Васил Тодоров бе избран за зам.-председател, заедно с Красимир Дачев и Тодор Табаков. Васил Тодоров ще съвместява две длъжности – зам.-председател и главен секретар.

Новият Изпълнителен съвет на БТПП, отново ще включва 9 души. Освен председателят и зам.-председателите, негови членове ще бъдат Валентина Зартова, Иван Стоименов, Лъчезар Искров, а новите лица са Георги Стоилов – председател на Пазарджишката търговско-промишлена палата, който ще бъде представител на регионалните палати в системата на БТПП и Галина Нифору – председател на Българската асоциация на износителите на вино, която ще бъде представител на браншовите организации, членове на Палатата.

35-тото Редовно Общо събрание на БТПП отчете значителен процент в изпълнението на насоките приети предишното събрание през 2019 г.; За пореден отчетен период, бе потвърдена и финансова независимост на Българската търговско-промишлена палата.

Делегатите на Общото събрание приеха предложените от ръководството Насоки за дейността на БТПП в периода 2024 – 2028.

Повече на  https://www.bcci.bg/news/20338