АИКБ подкрепи създаването на Българската платформа за колективни действия (BCAP)


Идeята за учредяване на платформата, чиято цел е подобряване на процесите на възлагане на обществени поръчки в България, е на Базелския институт за управление, а сред другите организации, които подкрепят създаването ѝ са още Американската търговска камара и Българо-швейцарската търговска камара.

АИКБ е партньор на събитието и председателят на УС Васил Велев изрази увереност, че Българската платформа за колективни действия ще помогне за справяне с проблеми като нередностите в процесите на публичните поръчки и ще намали инвестиционния риск.

„За да успеем да се противопоставим на корупционните практики, вкл. и на тези в обществените поръчки, е важно бизнеса да бъде привлечен, чрез браншовите си организации и чрез представителните си работодателски организации, в подготовката на дизайна на търговете. Blue Dot Network (BDN) е една такава съществуваща вече възможност. Към нея трябва да добавим Механизма за оповестяване на високо равнище.“, допълни още той.

По думите му трябва да се обърне внимание на няколко потенциални риска. Сред тях е възможността  докладването да е проява на нелоялна конкуренция или да се използва за рекет. Васил Велев даде пример с т.нар. „зелен рекет“ при публичните търгове и заяви, че обжалването на търгове без те да имат дефекти, често се прави с цел облага за обжалващия или поради неполучена такава. 

Събитието беше открито от кмета на Столична община Васил Терзиев, заместник министъра на финансите Мартин Дановски, посланика на САЩ н.пр. Кенет Мертен и координатора по глобалната борба с корупцията в Държавен департамент на САЩ Ричард Нефю.

Информацията е на Прес центъра на АИКБ