Държавата поема изцяло осигурителните вноски на учениците в дуално обучение


Задължителното социално и здравно осигуряване за учениците, включени в дуална система на обучение (обучение чрез работата) вече ще бъде изцяло за сметка на държавния бюджет. Мярката влиза в сила от 1.04.2024 г. и e в подкрепа на работодателите, които назначат ученици на трудови договори за обучение чрез работа. 

Очаква се изменението, въведено с чл. 17а6 от Закона за професионалното образование и обучение по настояване на МОН, да насърчи повече работодатели да се включат в дуалната система на обучение. 

В България дуалната система на обучение се прилага в средното образование от 2015 г., но сега за първи път през 2024 г. със законодателни изменения се въвеждат мерки за системна подкрепа на работодателите, които сключват договори с ученици за обучение чрез работа.

За разширяване на обхвата на дуалното обучение са инвестирани близо 20 милиона лева чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.Към момента, над 11 500 ученици от 180 училища са включени в дуално обучение в партньорство с над 690 работодатели в страната.