IV-то издание на Международната конференция „Финансова и инвестиционна подкрепа за МСП - Sofia International Money Expo“ (SIM EXPO 2023)


IV-то издание на Международната конференция „Финансова и инвестиционна подкрепа за МСП - Sofia International Money Expo“ (SIM EXPO 2023) под мотото „София – Регионален финансов хъб“, ще се проведе на 10-11 октомври 2023 г., в зала „Витоша“ на Интер Експо Център, гр. София.

Конференцията се организира от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), съвместно с Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Съветът по инвестиции към БТПП, в партньорство със Столична община.

Основната цел на събитието е да се повиши финансовата и инвестиционна култура на представителите на малките и средните предприятия, като им се предостави полезна информация за възможностите за развитие на техния бизнес чрез ползването на различни финансови и инвестиционни инструменти по достъпен начин. Предвижда се в рамките на проявата финансиращи институции, инвестиционни и гаранционни фондове и инвеститори да представят своите продукти в подкрепа на предприятията.

Повече на https://www.sme.government.bg/?p=62218