Евроклубът при БТПП представи Приоритетите на Испанското председателство на Съвета на ЕС


Страната пое Председателството на Съвета на Европейския съюз от 1 юли 2023 г. 

На срещата присъстваха посланици, политици, предприемачи и журналисти, които се запознаха с приоритетите на Испанското председателство на Съвета на ЕС, както и с резултатите постигнати от Шведското председателство от 1 ви януари до 1- ви юли 2023г.

По традиция се представиха първо постигнатите резултати в периода на Шведското председателство на Съвета на ЕС през първата половина на 2023 г. Преглед на постигнатото направи председателят на БТПП Цветан Симеонов, който съобщи, че са взети над 300 решения, подписани са 44 различни одобрени текстове, проведени са повече от 2300 формални срещи в Брюксел и Люксембург и 144 неформални срещи в Швеция, с около 13 000 участници. Шведското председателство е представило Съвета в 49 различни дискусии в рамките на пленарните сесии на Европейския парламент. Проведени са 43 пресконференции.

Приоритетите на Испанското председателство на Съвета на ЕС представи Хайоне Серейхо, заместник-ръководител на Посолството на Кралство Испания в нашата страна, която заяви, че Испания ще бъде начело на Съвета на ЕС за пети път и че Страната се подготвя за това председателство повече от 2 години. Приоритет на председателството ще бъдат: изграждане на гъвкава програма за реагиране при възможни евентуални кризи; насърчаване на ре индустриализацията на Европа, преминаване към екологичен преход, консолидиране на социалния стълб и укрепване на европейското единство. По-ниски сметки за електричество в ЕС и производство на зелена енергия са сред водещите приоритети.

Серейхо заяви, че също като своя предшественик - Швеция, Испания ще продължи да подкрепя Украйна, страните от Западните Балкани по европейския им път, както и ще насърчава сътрудничеството с партньорите на ЕС на юг от Средиземно море. Тя сподели, че предстоят множество събития с партньори от тези региони, а също и страните от Латинска Америка и Карибския регион.

В срещата участва и заместник-министърът на икономиката Ирина Щонова която направи анализ на състоянието на българската икономика в периода на кризисните ситуации – пандемията, войната в Украйна, като подчерта, че въпреки трудностите, външната ни търговия нарасна с 37 процента, като наши основни търговски партньори са европейските държави. България има положителен търговски баланс от 7,7 милиона евро. Очакванията са до края на текущата година в страната ни да бъдат инвестирани 1,8 милиарда евро.

Предвижда се изграждането на индустриални зони с цел предоставяне на по-добри условия за инвеститорите и местните компании. Приоритет на Министерството на икономиката и индустрията е да се разшири търговията с външни пазари и ведомството ще подкрепи стратегическите приоритети на Испанското председателството на Съвета на Европейския съюз, което започна от 1 юли 2023 година, каза Щонова.

Цветан Симеонов връчи писмо в полза на споразумението ЕС – Меркосур, изпратено от името на 19 европейски бизнес организации, включително Европалати, към европейските институции. В документа, представителите на европейската икономика настояват за ускоряване финализирането на споразумението. То е ключово за запазване конкурентоспособността на ЕС и ще даде възможност за диверсифициране пазарите за европейските стоки, разширяване на портфолиото от доставчици на важни индустриални суровини.

По традиция Срещата приключи на чаша хубаво българско вино, където участниците продължиха дискусиите в неформална среда.

Повече на https://www.bcci.bg