МИР и МОН ще работят заедно за високотехнологичното развитие на България

МИР и МОН ще работят заедно за високотехнологичното развитие на България

0 коментара
14730.jpeg

Това заяви министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева на официалното събитие на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за представяне на финалния доклад по първата фаза на проекта по стратегията на уменията в България. Проектът се осъществява във връзка с присъединяването на държавата към ОИСР.

По думите на министъра, МИР е активен партньор в развиването на цялостната стратегия и на плана за действие за развитие на уменията, като е подкрепило първата фаза на изпълнението му и ще подкрепи и втората. 

„Със съдействието на ОИСР целим национален консенсус по формулиране на дейности, инструменти, отговорности, срокове и потенциални източници за финансиране, които да обединят усилията на индустрията и социалните партньори в бъдещия план за действие за политиките на уменията“, подчерта Стойчева и изтъкна, че препоръките в доклада са групирани в 4 приоритетни области – подобряване на уменията на младежите, подобряване на уменията на възрастните, ефективно използване на уменията на пазара на труда и на работното място и подобряване на управлението на системата на управленията. По думите й, заключенията в доклада и интегрирането им ще помогнат за развитие на икономиката в България.

Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) 2021-2027 г. бе приета в края на миналата година от Министерския съвет. Стратегията е едно от ключовите условия за предоставяне на България на достъп до ресурсите до двете европрограми за България по линия на МИР – Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 г. (ПКИП) с бюджет 3 млрд. лв. и Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г. (ПНИИДИТ) с бюджет малко над 2 млрд. лв. Визията на ИСИС е България да се развие като център за средно- и високотехнологични иновации в стратегически области с утвърден капацитет и пазарни позиции. Също така да подкрепи и утвърди като устойчива, модерна и иновативна предприемаческата екосистема в България. Сред основните цели на Стратегията е подобряване на научноизследователската система и иновационно представяне на предприятията. 

Повече на https://www.mig.government.bg