МИИ проведе Национален информационен ден посветен на Европейския фонд за отбрана

МИИ проведе Национален информационен ден посветен на Европейския фонд за отбрана

0 коментара
13945.jpeg

Български предприятия могат да кандидатстват за 1,2 млрд. евро от Европейския фонд за отбрана
В рамките на събитието,  Министерството на икономиката и индустрията  представи възможностите и условията за финансиране на българските предприятия от отбранителната индустрия пред Европейския фонд за отбрана. Форумът беше  открит от  министър Никола Стоянов.
Европейският фонд за отбрана е финансов инструмент на ЕК за насърчаване на сътрудничеството между компаниите от ЕС в областта на отбраната, университети и научни институти за увеличаване капацитета на отбранителната промишленост. 
През тази година български предприятия могат да кандидатстват за 1,2 млрд. евро от Европейския фонд за отбрана. Това стана ясно от словото на министъра на икономиката и индустрията Никола Стоянов, при откриването на форума. От тези средства 72 млн. евро са предназначени за проекти на малки и средни предприятия, а други 41 млн. евро ще финансират разработки за „революционни технологии“.
По време на събитието беше обсъден и Актът за укрепване на производството на боеприпаси (ASAP), който се очаква да бъде приет през лятото на тази година и да действа до средата на 2025 г. Програмата е с бюджет от 500 млн. евро и ще предлага безвъзмездна финансова помощ за европейски компании. „Този инструмент е сериозна възможност да бъдат разработени нови мощности в сектора, както и да бъдат увеличени или преструктурирани съществуващи производствени линии“, обясни Никола Стоянов.
Европейският фонд за отбрана е с бюджет от почти 8 млрд. евро за периода 2021-2027 г., от които 2,7 млрд. евро са предназначени за научни изследвания и 5,3 млрд. евро за разработване на продукти и технологии в областта на отбраната. Само за 2023 г. неговият бюджет е 1,2 млрд. евро. 
Поканите за набиране на проектни предложения за тази година ще бъдат отворени за кандидатстване на 15 юни 2023 г. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 22 ноември 2023 г.
Повече на https://www.mi.government.bg