МИР организира информационни дни на 3 и 4 април за Деветата тръжна процедура на ЕКА за България


Процедурата ще бъде отворена за подаване на проектни предложения от 24 април до 16 юни 2023 г.

На 3 и 4 април Министерство на иновациите и растежа ( МИР) и Европейската космическа агенция (ЕКА) организират информационни дни за Деветата тръжна процедура на ЕКА в България,. 

Процедурата е насочена основно към български фирми или академични и изследователски организации. Освен това, се насърчава участието на МСП и стартъпи с потенциал да внедрят космически данни в дейността си и да разработят иновативни решения в подкрепа на климатичните промени и развитието на сектори като сигурност, земеделие, транспорт и авиация и др.

Предмет на процедурата са следните дейности:

Космическа наука;

Научни изследвания и приложения;

Телекомуникации;

Микро гравитационни изследвания;

Инженеринг и оползотворяване на наземния сегмент.

За участие в информационната сесия, насрочване на индивидуална консултация с експертите от ЕКА, както и участие в обучителния курс е необходима регистрация в срок до 30 март 2023 г. на следния електронен адрес: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSen1vJCtmzKndCPwBd52RyyaiyoGraaRRwYeHvWorDrhN5C_w/viewform

На 3 април 2023 г. експерти от ЕКА ще представят насоки за успешно участие в процедурата на космическата програма към всички заинтересовани страни.

На 4 април 2023 г. ще бъдат проведени безплатни обучителни курсове в помощ на потенциалните участници в процедурата на ЕКА – български фирми и научни организации, както и ще бъдат представени успешни практики от изпълнените вече проекти, финансирани по Плана за европейска кооперираща държава (ПЕКД).

Фирми и научни организации могат да подават проекти по 9 -та тръжна процедура на ЕКА за България от 24 април до 16 май.

Повече информация на https://www.mig.government.bg/vsichki-novini/mir-organizira-informaczionni-dni-na-3-i-4-april-za-devetata-trazhna-proczedura-na-eka-za-balgariya