АОБР не одобрява предложения проект за Закон за представителните селскостопански браншови организации

АОБР не одобрява предложения проект за Закон за представителните селскостопански браншови организации

0 коментара
АОБР.jpg

АОБР не одобрява предложения проект за Закон за представителните селскостопански браншови организации

1Председателят на АОРБ за 2023 г и председател на БТПП,  Цветан Симеонов изпрати писмо от името на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ до министър председателя Гълъб Донев и до министъра на земеделието Явор Гечев.

В писмото  АОРБ   изразява категоричното си неодобрение на  предложения проект за Закон за представителните браншови организации за производство и преработка на селскостопански продукти.

АОБР предлага на вносителите да оттеглят законопроекта, тъй като той дублира съществуващо вече законодателство и вероятно ще причини огромни проблеми в сектора на земеделието.

В писмото се казва „Запазваме си правото да дадем допълнителни коментари и становище, тъй като законопроектът е предложен за обществено обсъждане в рамките на празниците, което значително ограничава възможността за събиране на становища от всички браншови организации.

В случай, че формирате допълнителна работна група, която да продължи работата по законопроекта, изразяваме изрично желание наши представители да участват в нея, както и при по-нататъшното обсъждане на проблемите на сектора.

Писмото можете да прочетете ТУК… .