Допълнителен ресурс от 96,2 млн. лв. за Гаранция, ще улесни достъпа до бизнес кредити за малки и средни компании

Допълнителен ресурс от 96,2 млн. лв. за Гаранция, ще улесни достъпа до бизнес кредити за малки и средни компании

0 коментара
2051.jpg

Допълнителен ресурс от 96,2 млн. лв. за Гаранция, ще улесни достъпа до бизнес кредити за малки и средни компании

Това стана ясно от брифинг на министър Даниел Лорер, , съвместно с представители на Асоциацията на банките в България. Средствата са допълнителни по „Програма Възстановяване“, по линия на REACT-EU, и ще позволят на седемте банки партньори да подкрепят с нови кредити без обезпечение , българския бизнес за оборотни средства и за нови инвестиции, предвид инфлацията.

Финансовият инструмент ще се администрира от Фонда на фондовете към Министерството на иновациите и растежа. Българските МСП ще имат значително улеснен достъп до бизнес кредити, възможност за 12-месечен гратисен период по главницата и финансиране без изисквания за материални обезпечения, както и одобрение в съкратени срокове.

Лорер посочи, че в условията на война и на инфлация, усилията на Министерството са насочени към българските компании, за да могат да преодолеят кризата., като напомни, че българският бизнес вече може да кандидатства по грантова процедура за близо 140 млн. лв. за енергийна ефективност. През лятото ще стартира и първата процедура по Плана за възстановяване и устойчивост за технологична модернизация за безвъзмездни средства в размер на 260 млн. лв.

Председателят на УС на банковата асоциация Диана Митева посочи, че помощта на държавата е навременна и помага на малките и средни предприятия да имат ликвидни средства. Тя допълни, че Кредитът ще се одобрява в срок от пет работни дни след предоставяне на всички нужни документи от страна на компаниите.

Изпълнителният директор и председател на Съвета на директорите на Фонда на фондовете, Мартин Гиков, коментира, че това гарантира вливане на допълнителен ресурс в българската икономика. Компаниите могат да теглят до 3 млн. лв. без изискване за материални обезпечения, както и да договорят до 12 месеца гратисен период на първата вноска. Погасяването може да се разсрочи до седем години. В случай, че дадено дружество не успее да върне дълга си, Фондът на фондовете ще погаси до 80% от оставащата сума.

Фондът на фондовете ще поеме до 50% от кредитния риск на банките партньори, произтичащ от създадения от всяка от тях портфейл от нови кредити за малки и средни предприятия, с покритие на гаранцията от 80% за всеки индивидуален кредит

Повече на https://www.mig.government.bg/bg