Правителството , бизнеса и синдикатите се договориха относно компенсациите

Правителството , бизнеса и синдикатите се договориха относно компенсациите

0 коментара
2053.jpg

Правителството , бизнеса и синдикатите се договориха относно компенсациите

Насроченият за 18 май 2022 г. Национален протест се отлага

Организаторите остават в протестна готовност, в случай, че постигнатите с с представителите на правителството договорености, не бъдат изпълнени.

Това стана ясно на пресконференция, с участието на ръководителите на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП), Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) и Конфедерацията на труда (КТ) „Подкрепа“.

По време на проведения разговор с министър-председателя Кирил Петков, вицепремиера и министър на финансите Асен Василев и министъра на енергетиката Александър Николов представителите на бизнеса и синдикатите са договорили следното:

За месеците май и юни 2022 г. потребителите на ел. енергия на свободния пазар да получат компенсация в размер на 80% за сумите над 200 лв. на мегават час и без горен праг на компенсацията;

През месеците май да се компенсира разликата в цената на природния газ спрямо нивата от м. април 2022 г.

До края на настоящата седмица в Народното събрание да бъде внесен законопроект за изменения и допълнения на Закона за енергетиката, с който да се въведе допълнително облагане на неочакваните печалби на всички производители на ел. енергия;

През следващия ценови период от 1 юли 2022 г. до 30 юни 2023 г. да действа средносрочно решение за цените на електроенергията, което да гарантира резултативни крайни цени за потребителите на свободния пазар не по-неблагоприятни от тези през май и юни 2022 г.

Да се разработи механизъм за въвеждане на две тарифи за електроенергия за бита, при които над определен праг цената да не е субсидирана от държавата.

На 17 май, вторник, от 15.00 ч. да се проведе среща по проблемите на транспортния сектор, в която да участват легитимните национални и браншови организации.

Чрез спешна законодателна промяна да се уреди индексирането на договорите по обществени поръчки в сферата на строителството.

Да се ускорят стартиралите разплащания с пътно строителните компании по вече изпълнени обществени поръчки.

Добри Митрев, председател на БСК и ротационен председател за 2022 г. на АОБР заяви , че работодателските организации категорично настояват, особено за електро интензивната индустрия, да има възможност за сключване на дългосрочни договори на достъпни цени. „Това ще доведе до прогнозируемост и конкурентоспособност на икономиката. Това, връщайки се във вид на данъци и осигуровки, ще се отрази положително на всеки български гражданин“

Председателят на АИКБ Васил Велев каза, че „Към момента исканията ни относно цената на енергията за май и юни ги смятаме за изпълнени, затова един протест мащабен за цена на ел. енергия и природен газ не би бил основателен.“,

Подробности на: https://bica-bg.org