МТСП за 7 пореден път връчи Годишната национална награда за социална иновация

МТСП за 7 пореден път връчи Годишната национална награда за социална иновация

0 коментара
2010.jpg

МТСП за 7 пореден път връчи Годишната национална награда за социална иновация

Отличени са 11 социални предприятия в 3 категории.

 

Министър Георги Гьоков отличи победителите в категориите „Социални иновации, свързани със заетост“, „Социални иновации, свързани със социално включване“ и „Социални иновации, свързани с предоставяне на социални продукти и услуги“. Той отбеляза приноса на социалните предприятия за създаването на работни места за хора от уязвимите групи на пазара на труда и подчерта, че наградите стимулират иновативността в социалната сфера и диалога между заинтересованите страни.

МТСП планира финансов ресурс в размер на около 70 млн. лв. до 2027 г. за социално предприемачество. Средствата ще бъдат осигурени по Плана за възстановяване и устойчивост и Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027 г.). Предвидените средства са за подкрепа на социалните предприемачи в развитието на социални иновации, инструменти за директна връзка с гражданите и цифровизация. По този начин ще се засили ролята им в обществото по отношение на социалното и екологично равновесие.

Заместник-министър Надя Клисурска награди номинираните на второ и трето място в категориите. „От 10 години целенасочено се развива държавна политика за социалната и солидарна икономика“, подчерта тя. Към момента 34 предприятия са регистрирани в регистъра на социалните предприятия на МТСП. Те осигуряват над 300 работни места. От тях 180 са за хора от социално уязвими групи.

Повече за конкурса и кои са наградените на mlsp.government.bg